Релігієзнавство

Іудаїзм

0 коментарів

Іудаїзм є релігійною традицією єврейського народу. Термін «іудаїзм» походить від імені Юди-родоначальника найчисельнішого з давньоєврейських племен. Нащадки Юди заснували царську династію в стародавньому Ізраїльському царстві. Хоча іудаїзм можуть сповідувати представники...

Синтоїзм

0 коментарів

Синтоїзм є корінною релігією Японії, що сформувалася до приходу буддизму. Він виник як поклоніння силам природи, предків і спирається на уявлення про те, що весь світ пронизаний таємничими началами. Ця...

Зороастризм

0 коментарів

Ця релігія, що з'явилася в Давньому Ірані, має зараз трохи послідовників (за різними оцінками – від 200 тис. до 2,5 млн), але її роль у релігійній історії людства досить значна.

...

Релігійні традиції і вчення Китаю

0 коментарів

В китайській культурі прийнято виділяти три основних навчання - це місцеві за своїм походженням конфуціанство і даосизм і прийшов з Індії буддизм, що визначають ціннісні виміри життя традиційного Китаю. Найбільше...

Індуїзм

0 коментарів

Індуїзм - термін, введений європейськими дослідниками для позначення різноманітних вірувань, релігійних традицій і ритуальних практик, що склалися в процесі становлення та розвитку індійської цивілізації. За кількістю прихильників індуїзм є однією...

Давньоримська релігія

0 коментарів

Давньоримська цивілізація має певні особливості розвитку, які надали своєрідність її релігійних традицій. Це проявилося у переважанні сімейно-родових культів, домінанті державно-політичного виміру, відсутність розробленої міфології.

Архаїчна міфологія

Характерною рисою найдавнішої римської...

Релігія Стародавньої Греції

0 коментарів

У своїй еволюції грецька релігія пройшла хтонічну, олімпійську і містеріальну стадії. Перша панувала в догомерівську епоху, друга - в гомерівську, а третя - в післягомерівську епоху. Антична релігія мала переважно...

Релігія стародавніх єгиптян

0 коментарів

Релігійна спадщина Стародавнього Єгипту мала значний вплив на становлення біблійно-християнської традиції. У давньоєгипетської релігії було розвинене вчення про спасіння шляхом воскресіння з мертвих і перетворення в нетлінне тіло, досягнення вічного...

Релігії стародавньої Месопотамії

0 коментарів

Для шумерської релігії (IV тисячоліття до н. е..) характерні общинні вірування в богів-деміургів, духів місця, покровителів зоряного неба і оборонців державної влади.

Шумерський пантеон

Одним з основних богів шумерського пантеону...

Ранні форми релігії

0 коментарів

Ранні форми релігії - сукупність уявлень, вірувань, ритуалів, культових дій, сформованих на щаблі первісного суспільства. Особливістю первісної свідомості є синкретизм, невидільності самостійних сфер, форм культури. В єдине ціле в первісному...