Релігієзнавство

Релігія в системі культури

0 коментарів

Релігія являє собою одне з важливих вимірів культури. Багато культурні процеси протікають під істотним впливом релігії. Релігійна традиція формує ціннісну систему, духовно орієнтує людину.

Основні підходи до розуміння місця релігії...

Функції релігії

0 коментарів

Релігія надає різноманітний вплив на життєдіяльність суспільства, є способом подолання обмеженості людського існування, вказує на духовну безмежність людського буття.

Основні функції релігії 1) Інтегративна. Релігія є форма з'єднання людини з...

Структура релігії

0 коментарів

Релігія являє собою складну систему взаємодіючих елементів. Структура будь-якої релігійної системи включає свідомість, діяльність, організаційні структури, релігійний досвід.

Релігійна свідомість

Релігійна свідомість включає в себе уявлення, вчення, вірування, доктрини та...

Об'єкт релігії

0 коментарів

В богослов'ї та релігієзнавстві існує ряд ключових понять для позначення реальності, яка являє собою об'єкт релігії, є предметом шанування і благоговіння. Основними поняттями, які застосовуються для позначення об'єкта релігії, що...

Поняття релігії

0 коментарів

Релігія – одне з складних понять, що має безліч інтерпретацій. Походження терміна «релігія» пов'язане з латинським словом «religio», існував ще в давньоримській культурі і мали значення «благочестя», «побожність», «предмет культу,...

Релігієзнавство як наука

0 коментарів

Релігієзнавство як наука про закономірності виникнення, історії, розвитку, соціальної та культурної ролі релігії сформувалося у другій половині XIX ст.

Передумови становлення релігієзнавства як самостійної галузі знань

1) В ході розвитку...