Релігієзнавство

Ієрархія і устрій католицької церкви

0 коментарів
Папа Римський – глава католицької церкви

Католицька церква являє собою єдину організацію на чолі з Папою Римським. Офіційна історія католицької церкви налічує 262 пап і кілька десятків «антипап». Понад 200...

Типологічні риси католицизму

0 коментарів

Католицизм (або католицтво) (від грец. «католікос» - загальний, вселенський) є історичною формою розвитку західного християнства, найпоширенішою гілкою християнства, що має багатовікову історію і справила значний вплив на розвиток європейської цивілізації....

Сучасне православ'я

0 коментарів

На Помісному соборі 1990 р. патріархом був обраний Алексій II (Олексій Михайлович Рідігер). Закон РФ «ПРО свободу совісті», прийнятий у 1990 р., повернув церкві право юридичної особи, дозволив здійснювати просвітницьку...

Історія Російської православної церкви

0 коментарів

В історії Російської православної церкви прийнято виділяти домонгольський, монгольський, московський, петербурзький, радянський та сучасний періоди.

Домонгольський період

Початок християнізації Русі відноситься до X ст. Суттєву роль у підготовці і прийнятті...

Устрій православної церкви

0 коментарів
Поліцентризм

Православна гілка християнства не має єдиного центру і представляє собою сукупність самостійних, автокефальних церков. Їх 15: Константинопольська, Олександрійська, Антіохійська, Єрусалимська, Руська, Грузинська, Сербська, Румунська, Болгарська, Кіпрська, Елладська, Польська, Чеських...

Типологічні риси православ'я

0 коментарів

Православ'я є історичною формою розвитку східної гілки християнства. У світі налічується 250-300 млн православних християн, що живуть в основному на території колишнього СРСР (Росія, Білорусь, Україна, Грузія, Молдова), в країнах...

Православне богослужіння, обряди й свята

0 коментарів
Обряди

Основу православного культу становлять сім таїнств: хрещення, миропомазання, причастя (євхаристія), покаяння (сповідь), шлюб, єлеєосвячення (соборування), священство, які супроводжують основні віхи життя людини. Таїнство хрещення, яке звершується у спогад про...

Основні напрямки буддизму

0 коментарів

Розвиваючись у різних соціокультурних умовах, вчення засновника буддизму набуло різну форму і безліч інтерпритацій, тлумачень, багаторазово переосмысливалось і асимілювалося. Буддизм отримав масштабне поширення по всій Південній, Південно-Східній і Центральній Азії...

Становлення буддійської традиції та оформлення вчення

0 коментарів

Становлення буддійської традиції та оформлення вчення Засновником буддизму є Сидцхартха Гаутама, який став першим Буддою. Прийнятою датуванням життя Будди вважаються 566-486 рр. до н. е. На безсумнівну реальну історичну основу...

Типологічні риси буддизму

0 коментарів

Типологічні риси буддизму Буддизм являє собою оригінальне вчення, що одержало різні інтерпретації. В західній науці іноді заперечується можливість вважати буддизм релігією. У вченні засновника буддизму знайшли вираз такі характерні риси...