Функції релігії

Релігія надає різноманітний вплив на життєдіяльність суспільства, є способом подолання обмеженості людського існування, вказує на духовну безмежність людського буття.

Основні функції релігії

  • 1) Інтегративна. Релігія є форма з’єднання людини з світом, що надає осмисленість, стійкість і спрямованість людського існування.
  • 2) Світоглядна. Релігійні вчення пропонують глибоку інтерпретацію буття, створюють складну, ієрархічну картину світу, орієнтують людини щодо цінності і сенсу його існування.
  • 3) Легітимуюча. Релігія допомагає зрозуміти цілісний порядок буття, погодить життя людини з реальністю, освячує норми і цінності певної соціальної системи, узаконює, легітимізує їх.
  • 4) Консолідуюча. Релігія забезпечує соціальну консолідацію, об’єднання людей на основі визнання безумовних для даного суспільства святинь і цінностей.
  • 5) Культуротворча. Релігійні традиції надають спрямованість культурного розвитку, зберігають і транслюють духовні цінності.
  • 6) Компенсаторна. Релігійні спільноти використовують різні прийоми зняття проблем, трагічного сприйняття життя, використовують форми розради і психологічного оздоровлення, заповнюють соціальну, культурну, психологічну неповноцінність.
ПОДІЛИТИСЯ: