Швидкість реакцій, ригідність, пластичність

Швидкість реакцій є характеристикою темпів, в яких відбуваються психічні процеси і реагування організму. До них можна віднести швидкість розуму, мови і жестів. Швидкість реакцій є високою у людей, що відносяться до сангвінікам і холерикам, а також у меланхоліків – якщо вони добре відпочили. У меланхоліків, які втомилися, і флегматиків вона знижена.

Іноді це вносить проблеми в спілкування людей з різними темпераментами. Люди з швидкими реакціями не завжди помічають, що люди, більш загальмовані, не мають можливості простежувати хід їхніх думок. Через це вони приходять до необґрунтованих висновків про те, що у останніх низькі розумові здібності. Особливо це може перешкодити діловим відносинам.

Ригідність і пластичність. Перше якість свідчить про те, що людина з працею пристосовується до зовнішніх впливів, а друге – навпаки, говорить про хорошу адаптації. Найбільш високою пластичністю відрізняються сангвініки. Ригідність характерна для меланхоліків, флегматиків і холериків.

Неактивність і активність

Неактивність є показником мимовільної реакції на подразники як зовнішні, так і внутрішні. Вона являє собою захисну реакцію на критику, образу, підвищений тон. Неактивність властива флегматикам і меланхолікам і рідкісна для холериків і сангвініків.

Активність – це протилежність неактивності, вона є характеристикою можливостей людини до подолання перешкод і досягнення цілей.

Її вираженням є:

  • цілеспрямованість;
  • наполегливість;
  • висока концентрація уваги.

Високою активністю відрізняється флегматик, але так як у нього низька реактивність, то включення його в роботу відбувається повільно. Флегматик не перевтомлюватися. Холерик проявляє високу активність в поєднанні з реактивністю. Достатньою активністю володіють і сангвініки, але вони можуть втратити інтерес до одноманітної діяльності. Низькою активністю характеризуються меланхоліки.

Від того, як співвідносяться в людині активність і реактивність, багато в чому залежить його діяльність. Від випадкових обставин, зовнішніх або внутрішніх (настрій, незаплановані, незначні події) або ж від цілепокладання, сильних бажань, переконаності в чому-небудь.

Емоційна збудливість

Вона є відображенням тієї межі мінімального впливу, за якої виникає емоційна реакція, а також – швидкості її розвитку. Підвищеною збудливістю відрізняються сангвініки, меланхоліки і холерики. У флегматиків вона є зниженою.

Особливості темпераменту, властиві індивідууму, обумовлені своєрідністю поєднання активності і виразністю емоційних реакцій в тій чи іншій мірі. Активність визначається тим, наскільки інтенсивно людина взаємодіє з навколишнім середовищем.

На сьогоднішній день в науковому середовищі зберігається впевненість, що розглянуті властивості людської поведінки засновані на фізіології. Тобто їх визначають деякі особливості в роботі фізіологічних структур. Але що це за структури поки незрозуміло. Однак безперечним є те, що темперамент – це вроджена властивість, що служить базою більшості особистісних рис, в число яких входить і характер. А чуттєву основу характеру становить темперамент.

Флегматик і меланхолік

Флегматик – це людина, яка неквапливий, байдужий до багатьох речей, має стабільну цілеспрямованість і настрій, зовні вкрай стримано проявляє свої емоції. У роботі він проявляє наполегливість і твердість при цьому залишається спокійним і старанним.

Меланхолік – це тип особистості, що відрізняється вразливою психікою, він весь час переживає різні події. Людині з таким темпераментом важко утримувати в межах своїх переживання, він дуже вразливий і не має достатньої сили волі, щоб впоратися з почуттями.

ПОДІЛИТИСЯ: