Що таке постійні витрати виробництва

Постійні витрати – це витрати, які фірма несе незалежно від того, випускає вона продукцію чи ні. Такий вид витрат не залежить від обсягу продукції, що випускається або наданої послуги. Альтернативними назвами цих витрат служать накладні витрати або безповоротні витрати. Цей вид витрат фірма перестає нести тільки в разі ліквідації.

До постійних витрат в короткостроковому періоді можуть бути віднесені наступні види витрат підприємства:

  • Амортизаційні відрахування за основними фондами. Будівлі, споруди, обладнання схильні як матеріального, так і морального зносу. Амортизація дозволяє своєчасно замінювати застаріле обладнання на нове, проводити капітальні ремонти, знаходити кошти на модернізацію основних фондів. В умовах постійно мінливих технологій, вибухового темпу появи нових технологій для виробництва аналогічної продукції держава дозволяє застосовувати режим «прискореної амортизації».
  • Відсотки по банківських кредитах. У короткому проміжку часу ці витрати можна віднести до постійних витрат (особливо за інвестиційними кредитами). Однак з плином часу, зменшенням сум основного боргу, повним погашенням одного або декількох кредитів витрати на виплату відсотків по кредитах знижуються.
  • Орендна плата. Це загальна сума витрат на оренду землі, будівель, устаткування, офісних і складських приміщень і т. Д.
  • Комунальні платежі. Такі витрати, як, наприклад, освітлення території, підсобних і загальних приміщень, витрати на опалення не залежать від виробництва продукції або простою підприємства.
  • Зарплата адміністративного (управлінського) персоналу. Витрати на оплату праці найманого персоналу, безпосередньо зайнятого виробництвом продукції, відносять до змінних витрат, оскільки кількість осіб необхідне для виготовлення продукції безпосередньо залежить від обсягу виготовленої продукції, а чисельність адміністративного персоналу практично не змінюється.
  • Витрати з охорони території підприємства. Прикладом таких витрат можна назвати витрати на установку систем сигналізації, відеоспостереження.
  • Витрати на соціальну сферу. Це витрати, пов’язані з підтриманням об’єктів соціального, культурного і побутового призначення. Наприклад, що належать підприємству бази відпочинку, дитячі садки та оздоровчі табори.
  • Податки на нерухомість і землю. Ставки цих податків теж не залежать від виробництва продукції.
  • Витрати на рекламу.

Разом з тим при розрахунку середньої величини постійних витрат (це співвідношення постійних витрат до обсягу виробленої продукції), сума таких витрат в одиницю випущеної продукції буде тим нижче, чим більше обсяг виробництва.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Розучилися відпочивати