Психологічний підхід до депресії

На сьогоднішній день депресія є найбільш поширеним психопатологічним синдромом, від якого страждають близько 15% дорослих, причому 1% хворих гинуть в результаті суїцидальної спроби.

Депресивні епізоди обов’язково характеризуються:

– Зниженням настрою,

– Втратою колишніх інтересів,

– Зниженням задоволеності життям,

– Зниженням активності,

– Підвищеною стомлюваністю, навіть при незначному зусиллі.

Крім цього, можуть спостерігатися додаткові симптоми:

– Ідеї провини,

– Знижена самооцінка, невпевненість у собі,

– Зниження здатності до зосередження,

– Похмуре, песимістичне бачення майбутнього,

– Суїцидальні або спрямовані на самоушкодження ідеї / дії,

– Порушений сон,

– Знижений апетит.

При депресивному епізоді настрій хворого може бути піддана добовим коливанням, але також може бути весь час пригніченим.

Депресії можуть зустрічатися в рамках різних захворювань, поєднуватися з психотичними розладами, з патологією особистості і т.п.

Як правило, марення або галюцинації при депресії супроводжуються ідеями зубожіння, гріховності, образи. Нюхові галюцинації пов’язані з відчуттям запахів гнилі, бруду та ін.

Залежно від етіології депресії, при психологічному дослідженні можуть спостерігатися різні порушення.

Для діагностики депресії в процесі психологічного дослідження, крім інтерв’ю (що стосується перерахованих вище симптомів), можливе застосування стандартизованих психологічних тестів. Найчастіше вітчизняні психологи використовують тест MMPI і шкалу депресії Бека. Слід відразу зазначити, що жоден з цих тестів не є валідним (в сенсі відповідності діагностичним категоріям в психіатрії). Так, незважаючи на те, що назви шкал ММРI підштовхують психолога до діагностичних висновків (депресія, параноя, шизофренія), показники за цими шкалами не відповідають конкретним синдромам.

Зазвичай про наявність депресії судять по підвищенню шкали 2 – депресія (70 і більше Т-балів). У людей з підвищеними показниками за цією шкалою переважають пасивна життєва позиція, інертність у прийнятті рішень, самокритичність, незадоволена потреба в любові. Такі люди схильні гостро переживати невдачі, звинувачувати себе за них, не впевнені в собі. Однак багато авторів (напр., Березін) вказують, що підвищення по 2-й шкалі характерно для більшості психопатологічних синдромів. Його можна розглядати просто як високу внутрішню напруженість, відчуття неблагополуччя і загрози (тобто як тривогу). В інструкціях по використанню MMPI часто рекомендується розглядати поєднання показників по 2 і 9 шкалами як індикатор наявності / відсутності депресії. Якщо 2 шкала висока, а 9 – низька, то це вважається доказом наявності депресії. Також називаються наступні типи профілів: 278 (тужлива депресія), 127 (тривожна депресія), 7210 (апатична депресія). Це ще раз свідчить про те, що профіль MMPI необхідно аналізувати в цілому, а не фіксуватися на показниках за окремими шкалами.

Опитувальник депресії Бека має просту структуру, і на відміну від MMPI, спрямований виключно на виявлення депресії. Строго кажучи, це не тест, а чек-лист – набір питань на окрему тему. В принципі, можна уявити собі таку процедуру дослідження, при якій лікар / психолог проводять з пацієнтом інтерв’ю і роблять відповідні позначки на бланку. Опитувальник Бека стосується основних сфер, які вражаються при депресії – настрій, самооцінка, апетит, ставлення до майбутнього і ін. Можна відзначити наступні його недоліки: простота структури сприяє можливим неправдивим відповідям, некритичні хворі не показують високі бали з цього опитувальником, тому не помічають своїх проблем. Також є свідчення на користь того, що опитувальник краще підходить для діагностики психогенної депресії (як і сама теорія депресії Бека).

Про наявність депресії можна також судити і за результатами інших методик. У піктограмі депресія призводить до збільшення латентного часу відповідей, особливо – при опосредовании емоційно забарвлених понять. Легке зниження рівня узагальнення, зниження продуктивності всіх видів діяльності. Стереотипії. Штампи. Скупість деталей. Зменшення розмірів малюнків. Ослаблення натиску. Малюнки притиснуті до верхнього краю аркуша.

У всіх методиках знижується інтелектуальна продуктивність. Стереотипність і ригідність суджень. У міру зменшення депресії ці симптоми зникають.

Депресивні порушення пізнавальної діяльності маскують інші види порушень.

Змінюється і сприйняття депресивних хворих, насамперед за рахунок емоційного тону. Також можуть спостерігатися ілюзії і обмани сприйняття.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Спілкування як взаємодія