Психологія

Реферати, конспекти лекцій з психології

Адаптація людини

0 коментарів
Функціональний стан організму

У науковому дослідженні організму поняття адаптації є одним з основних. Вироблені в процесі еволюції, механізми адаптації забезпечують існування організму в постійно мінливих умовах навколишнього середовища. Адаптація є...

Гартлі Девід, лікар і психолог — біографія

0 коментарів
Внесок в розвиток психології

Девід Гартлі народився в 1705 році. Девід Гартлі отримав спочатку богословську, а вже пізніше медичну освіту. Він прагнув створити теорію, яка б не просто пояснювала душу...

Кримінальна психологія

0 коментарів
Предмет кримінальної психології

Злочини і злочинність в якості соціального явище вивчаються різними науками: кримінальної статистикою, кримінології, науками кримінального права, криміналістики та кримінальної психологією. При однаковому об'єкті кожна з цих наук...

Соціалізація особистості в психології

0 коментарів
Сутність соціалізації в психології

Соціалізація в психології розуміється як процес включення людини в соціум, активного засвоєння ним соціальних ролей і норм, соціального досвіду, цінностей, які необхідні індивіду для успішного функціонування...

Особистість в групі

0 коментарів

Для початку визначимо коло розробленості даної проблеми і коротко перерахуємо вчених. Вчені, які займалися проблемою груп: Г. Андрєєва, Ф. Тейлор і ін. Далі розглянемо поняття групи і особистості, особистість всередині...

Змінні та загальні витрати виробництва

0 коментарів

Крім того, у підприємства є і змінні витрати - це вартість сировини і матеріалів, інвентарю, які повністю використовуються в рамках кожного виробничого циклу. Вони називаються змінними тому, що сума таких...

Що таке постійні витрати виробництва

0 коментарів

Постійні витрати - це витрати, які фірма несе незалежно від того, випускає вона продукцію чи ні. Такий вид витрат не залежить від обсягу продукції, що випускається або наданої послуги. Альтернативними...

Основні емоції людини

0 коментарів

А які ж можна вважати основними, базовими? Взагалі, над відповіддю вчені сперечаються. Але є чотири класи емоцій, які відчуває людина - гнів, радість, страх, печаль. І бачимо, що вважається позитивною...

Як виникають емоції

0 коментарів

Механізм виникнення емоцій, наступний - спочатку відбувається в світі якась зміна. Немає різниці, де в психіці або в навколишньої дійсності. Ця зміна оцінюється мозком певним чином (підсвідомо), що викликає певні...

Емоції і почуття в психології

0 коментарів

Емоції і почуття - це близькі, але не тотожні поняття. Є кілька версій, чим вони відрізняються. Одна з них говорить, що почуття - це категорія внутрішня, а емоції є вираженням...