Психологія

Реферати, конспекти лекцій з психології

Соціально-когнітивна теорія Бандури

0 коментарів
Альберт Бандура запропонував внести в класичну модель людської поведінки, пропоновану бихевиористами (SR), додатковий елемент - змінну О (SOR), де S - стимул, O - опосередковані організмом когнітивні процеси, R -...

Когнітивна концепція розладів

0 коментарів
Аарон Бек розробив оригінальну концепцію, що пояснює розвиток психічних і поведінкових розладів. Цікаво відзначити, що мати Бека страждала депресіями (у майбутньому він велику увагу приділив вивченню цього захворювання), а у...

Теорія конструктив Келлі

0 коментарів
На думку Джорджа Келлі, основне прагнення людини - передбачати і контролювати події, які з ним відбуваються. Кожна людина - по-своєму вчений, вибудовує певні гіпотези, що стосуються його власного життя і...

Атрибутивний стиль і розлади

0 коментарів
Каузальних атрибуція - процес, в ході якого власним або чужим вчинкам приписують певні причини або підстави. Причому, ці причини найчастіше є умоглядними. Атрибутувати (приписувати) причини можна интернально (самому собі) і...

Оперантне обумовлення

0 коментарів
Основна відмінність оперантнї поведінки від респондентної (що визначається класичним обумовлюванням) полягає в тому, що стимул (S) слід за реакцією людини (R), тобто поведінка людини залежить від очікуваних змін навколишнього середовища....

Теорія об'єктні відносини

0 коментарів
Основи теорії об'єктних відносин ми знаходимо ще у Фрейда, який вперше вжив термін»об'єкт», позначаючи тим самим»річ, щодо якої або за допомогою якої інстинкт може досягти своєї мети»(Freud, 1925). Далі вчення...

Теорія прив'язаності Боулбі

0 коментарів
На думку Боулбі, прихильність є центральним конструктом, властивим дитині і володіє власною внутрішньою організацією і функцією. Боулбі порівнював значимість прихильності з такими поведінковими системами, як харчова та сексуальну поведінку. Таким...

Види прихильності

0 коментарів
Прихильність, насамперед, можна розділити на що захищає і не захищає. Під захищає прихильністю ми розуміємо адекватну прихильність, коли існує впевненість у тому, що в критичний момент об'єкт прихильності виявиться поруч...

Концепція Гоффманна

0 коментарів
Гоффманн і Хохапфель (1995), грунтуючись на класичних психоаналітичних концепціях, зробили акцент на емоційному розвитку. Основна увага в цій теорії приділено розвитку людських базових потреб. Ці базові потреби співвідносяться з різними...

Поняття тривоги в теорії Фрейда

0 коментарів
Фрейд визначив тривогу як специфічний стан незадоволення, для якого характерна моторна розрядка, яка відбувається певним чином. Це універсальна реакція на ситуацію, пов'язану з небезпекою, а Его - єдиний центр тривоги....