Психологія

Реферати, конспекти лекцій з психології

Основні напрямки психологічної практики

0 коментарів
Поряд з розвитком психології як самостійної наукової дисципліни відбувалося розвиток психологічної практики, призначеної надавати допомогу людині в складних життєвих ситуаціях, будь то підліткові, дитячо-батьківські, подружні проблеми або жорстка система професійного...

Сучасний стан психологічної теорії

0 коментарів
Сучасний стан психологічної теорії визначається насамперед запитами практики. Можна виділити кілька основних тенденцій розвитку психологічної науки. 1. Подальший розвиток тих теоретичних концепцій, які склалися в часи відкритого кризи. При цьому...

Становлення психології як самостійної наукової дисципліни

0 коментарів
Початком розвитку психології як самостійної науки прийнято вважати 1879, в якому В. Вундт - німецький психолог, фізіолог і філософ - відкрив першу експериментальну психологічну лабораторію при Лейпцігському університеті. Через два...

Розвиток психологічних знань в рамках філософії

0 коментарів
На початку ХХ в. відомий німецький психолог Г. Еббінгауз писав: «Психологія має довгий минуле і коротку історію». Говорячи про «боргом минулому», Еббінгауз мав на увазі багатовіковий період розвитку психологічних знань...

Місце психології в системі наукового пізнання

0 коментарів
Аналіз основних тенденцій розвитку світового співтовариства і прогнози багатьох учених сходяться в тому, що перше століття третього тисячоліття буде століттям розквіту наук про людину, століттям людинознавства та суспільствознавства. Б.Г. Ананьєв...

Структура сучасної психології

0 коментарів

В даний час психологія являє собою складну і розгалужену систему напрямків наукових досліджень, структура якої складає безліч напрямків, які відносно самостійно розвиваються.

Розширення і збагачення структури психології визначено впливом двох...

Методи психології

0 коментарів
«Метод - це шлях пізнання, це спосіб, за допомогою якого пізнається предмет науки» (С.Л. Рубінштейн). Вчення про метод становить особливу область знання - методологію, яка визначається як система принципів і...

Предмет і основні принципи психології

0 коментарів
Специфіка наукового пізнання задається предметом наукового дослідження і відповідними йому методами, які дозволяють розкрити закономірності досліджуваних явищ. Що становить предмет наукового пізнання в психології? Напевно, це один з найскладніших питань....

Особливості психології як науки

0 коментарів

У всі часи людство цікавили питання про те, що є людина: чим визначаються причини та закономірності її вчинків, закони поведінки в суспільстві, внутрішній світ тощо.

Інтригуючою представлялася завдання зрозуміти, як...

Психологія в політиці

0 коментарів
Політичні відносини, як і всякі суспільні відносини, мають свій психологічний аспект, так як певним чином зачіпають почуття людей і грунтуються на характерних рисах людей, що вступають у ці...