Психологія

Реферати, конспекти лекцій з психології

Проблема рушійних сил психічного розвитку

0 коментарів
На відміну від розвитку виду - філогенезу - розвиток індивіда позначається терміном «онтогенез». Він був введений німецьким біологом Е. Геккелем. Онтогенез психіки означає її безперервний розвиток від народження до кінця...

Свідоме і несвідоме

0 коментарів
Важливим кроком у вивченні свідомого відображення навколишньої реальності є визначення кола явищ, які прийнято називати несвідомими, або несвідомими. Ю.Б. Гиппенрейтер запропонувала розділити всі неусвідомлювані психічні явища на три великі класи:...

Свідомість як вища форма психічного відображення

0 коментарів
Фундаментальною характеристикою людського буття є його усвідомленість. Свідомість становить невід'ємний атрибут людського існування. Проблема змісту, механізмів і структури людської свідомості до сьогоднішнього дня залишається однією з принципово важливих і найбільш...

Структура психіки. Психічні процеси, психічні стани

0 коментарів
Багато дослідників акцентують увагу на системності, цілісності та нерозчленованій психіки як її фундаментальній властивості. Все різноманіття психічних явищ в психології прийнято розділяти на психічні процеси, психічні стани і психічні властивості....

Поняття психіки та її основні функції

0 коментарів
Ще в глибоку давнину було виявлено, що поряд зі світом речовим, предметним, зовнішнім, об'єктивним існують явища нематеріальні, внутрішні, суб'єктивні - людські почуття, бажання, спогади і т. д. Кожна людина наділена...

Нейрофізіологічні механізми психіки

0 коментарів
У структурній організації нервової системи прийнято виділяти центральну нервову систему (ЦНС) і периферичну. ЦНС в свою чергу включає в себе спинний мозок і головний мозок. Всі інші нервові структури входять...

Порівняльний аналіз поведінки тварин і людини

0 коментарів
Свідомість - вищий рівень розвитку психіки, властивий тільки людині. Передісторію розвитку людської свідомості становить тривалий і складний процес розвитку психіки тварин. Проте активність і психіка навіть самих високоорганізованих тварин якісно...

Стадії і рівні розвитку психіки та поведінки тварин

0 коментарів

А. Н. Леонтьєв виділив у розвитку психіки тварин три стадії:

стадію елементарної сенсорної психіки; стадію перцептивної психіки; стадію інтелекту.

Тварини з елементарною сенсорною психікою здатні відображати лише окремі властивості зовнішніх...

Виникнення психіки в процесі еволюції

0 коментарів
Для того щоб зрозуміти природу психічного, необхідно відповісти на питання про те, коли і чому в ході еволюції виникла психіка, як вона розвивалася і ускладнювалася. Процес виникнення і зміни психіки...

Основні напрямки психологічної практики

0 коментарів
Поряд з розвитком психології як самостійної наукової дисципліни відбувалося розвиток психологічної практики, призначеної надавати допомогу людині в складних життєвих ситуаціях, будь то підліткові, дитячо-батьківські, подружні проблеми або жорстка система професійного...