Психологія

Реферати, конспекти лекцій з психології

Індивідуальні властивості особистості

0 коментарів
У понятті індивіда міститься вказівка ??на подобу людини всім іншим людям, на його спільність з людським родом. Специфіка людської индивидному опосередкована всією історією виду Homo sapiens, яка переломилася у спадкової...

Проблема особистості в психології

0 коментарів
Людина - саме незбагненне явище з усього існуючого у світі і найбільш цікавий предмет для себе самого. Він представляється істотою багатостороннім, багатовимірним і складно організованим. Розуміння сутності людської суб'єктивності можливе...

Теорії особистості в психології

0 коментарів
Психологія особистості - це розділ науки, що дозволяє зрозуміти суть людської натури та індивідуальності. Сучасна психологія не може сьогодні запропонувати єдиного, загальноприйнятого визначення особистості. Причина цього криється в складності та...

Вольові властивості особистості

0 коментарів
У процесі життєвої практики із проявів волі в окремих вчинках складається вольова організація особистості. Вольові властивості стають невід'ємною ознакою особистості. Формування цих властивостей пов'язано з типом нервової діяльності людини, а...

Вольова регуляція діяльності

0 коментарів
У повсякденному житті зазвичай не буває труднощів у визначенні явищ, які відносяться до проявів волі. До вольовим відносять всі дії і вчинки, які відбуваються не по внутрішньому бажанню, а з...

Емоційні властивості особистості

0 коментарів
Характеристики емоційного реагування, постійно і яскраво проявляються у людини, є його емоційними властивостями і визначають його емоційність. У звичному, життєвому сенсі емоційність розуміється у двох значеннях. По-перше, емоційним називають людину,...

Функції, види та форми емоцій

0 коментарів
Значимість емоцій в житті людини виражається в їх функціях. У психології прийнято виділяти ряд функцій. 1. Відбивної-оцінна функція. Емоції оцінюють значимість предметів і ситуацій для досягнення цілей і задоволення потреб...

Емоції і почуття

0 коментарів
Емоції і почуття становлять особливу, дуже важливу сторону внутрішнього життя людини. Всі ми в кожен момент перебуваємо в певному емоційному стані, переживаємо ті чи інші почуття. Емоційні прояви людини дуже...

Інтелект

0 коментарів
Інтелект (від лат. Intellectus - розуміння, розуміння, осягнення) у психології визначається як загальна здатність до пізнання і вирішення проблем, визначальна успішність будь-якої діяльності і лежача в основі інших здібностей. Інтелект...

Уява, її функції та види

0 коментарів
Людина як суб'єкт дії не тільки споглядає і пізнає, а й змінює світ, перетворює природу, створює предмети, яких у неї немає. Людина не могла б здійснювати всього цього, якби він...