Психологія

Реферати, конспекти лекцій з психології

Вербальна (мовна) і невербальна комунікації

0 коментарів
У процесі спілкування люди обмінюються між собою різними уявленнями, ідеями, інтересами, настроями, почуттями, установками та ін Все це можна розглядати як інформацію, і тоді сам процес спілкування може бути зрозумілий...

Закономірності і ефекти соціальної перцепції

0 коментарів
Процес сприйняття однією людиною іншої виступає як обов'язкова складова частина спілкування і умовно може бути названий перцептивної стороною спілкування. Термін «соціальна перцепція» вперше був введений Дж. Брунер в 1947 р....

Функції, види та структура спілкування

0 коментарів
Відомий французький письменник і мислитель А. Сент-Екзюпері, автор гарної казки про Маленького принца, оцінюючи значимість спілкування в людському житті, визначив його як «єдину розкіш, яка є у людини». Реальність і...

Мотиваційна сфера особистості

0 коментарів
Будь-яка діяльність людини збуджується не одним мотивом, а кількома, тобто діяльність зазвичай полимотивирована. Сукупність усіх мотивів до даної діяльності називається мотивацією діяльності даного індивіда. Мотивація визначається як процес, що погоджує...

Подання про мотив. Теорії мотивації

0 коментарів
У сучасній психології терміном «мотив» («мотивуючий фактор») позначаються зовсім різні явища, такі як інстинктивні імпульси, біологічні потяги, інтереси, бажання, життєві цілі та ідеали. А.Н. Леонтьєв вважав, що мотиви діяльності визначаються...

Класифікація видів діяльності та поведінки людини

0 коментарів
Діяльність людини не тільки гранично складна за змістом і будовою, але і вкрай різноманітна у своїх загальних різновидах і конкретних проявах. Традиційно прийнято вважати, що основним поділом діяльності на її...

Зміст і структура діяльності

0 коментарів
Поняття «діяльність» поряд з такими поняттями, як «свідомість», «особистість», «спілкування», є основоположним у психології. Введення категорії діяльності в психологічну науку змінило уявлення про психічне як специфічному явище, що має статус...

Індивідуальність і її прояви

0 коментарів
На думку Б.Г. Ананьєва, компонентами індивідуальності є властивості індивіда (сукупність природних властивостей), особистості (сукупність суспільних відносин, економічних, політичних, правових відносин тощо) і суб'єкта діяльності (сукупність діяльностей і заходи їх продуктивності)....

Самосвідомість особистості та формування Я-концепції

0 коментарів
Самосвідомість особистості - це усвідомлене ставлення людини до своїх потреб і здібностей, потягів і мотивів поведінки, переживань і думок. В основі самосвідомості лежить здатність людини відрізняти себе від своєї власної...

Характер і здібності

0 коментарів
Характер - це цілісне утворення особистості, що б особливості діяльності та поведінки людини і характеризується стійким ставленням до різних сторін діяльності. У характері виражаються найбільш типові, суттєві особливості людини, знання...