Дослідження емоціональної сфери

Дослідження емоційної сфери починається з оцінки зовнішнього вигляду і поведінки хворого, його манери говорити, міміки, характеру пропонованих скарг. Необхідно з’ясовувати емоційний стан хворого, які-небудь зміни в цьому стані, які відбулися останнім часом. Іноді про пригніченому емоційному стані говорять численні скарги на здоров’я, дратівливість, загальмованість. Дані спостереження за хворим, а також матеріал, що отримується в ході клінічної бесіди, є набагато ціннішими джерелами інформації, ніж результати формалізованих методик.

До числа останніх можна віднести: опитувальник депресії Бека, Міннесотський багатофакторний особистісний опитувальник, колірний тест Люшера, різні шкали тривоги. Слід зазначити, що дані щодо придатності формалізованих методик для патопсихологической діагностики, для виявлення нозологически специфічних порушень психічної діяльності є досить суперечливими або взагалі відсутні.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Депресивний розлад