Психологія

Реферати, конспекти лекцій з психології

Роль сім'ї в розвитку особистості

0 коментарів
Роль сім'ї в процесі розвитку дитини

Переоцінити роль сім'ї в житті дитини неможливо. Саме в родині відбувається вивчення дитиною навколишнього світу через сімейні взаємини і той досвід, який батьки передають...

Розвиток особистості в інтелектуальному і емоційному плані

0 коментарів
Особливості та концепції розвитку емоційної сфери особистості

Протягом життя кожна людина знаходиться на шляху свого розвитку, і розвиток це відбувається в різних сферах і галузях. Складно уявити собі процес психологічного...

Специфіка розвитку особистості

0 коментарів
Загальне поняття про особистість

Особистість людини складне і багатогранне явище. Вивченням особистості займаються безліч дослідників і представників різних наук: філософія, економіка, соціологія, педагогіка, психологія - це лише малий список всіх...

Зв'язок розвитку особистості і робочого колективу

0 коментарів
Поняття про колектив

Розвиток людини як особистості відбувається в постійній взаємодії з різними суспільними системами, які вас оточують, природою. Найбільша активність і продуктивний процес взаємодії в груповий діяльності, найвищою щаблем...

Системність в психологічному розвитку особистості

0 коментарів
Системний підхід в теорії особистості

У психології та теорії особистості системний підхід виступає в якості спроби застосування існуючої теорії систем до опису психічних явищ. Своєю метою даний підхід означає внесення...

Вплив характеру людини на його взаємини з оточуючими людьми

0 коментарів

Взаємовідносини особистості з навколишнім середовищем проходять складний шлях розвитку. Ці взаємини залежать від життєвого досвіду, тому обмежені віковими можливостями сприйняття і розуміння не тільки себе, а й оточуючих людей. Людина...

Розвиток девіантної поведінки

0 коментарів
Формування девіантної поведінки

Девіантною поведінкою в сучасній соціальній та психологічній науці прийнято вважати таку поведінку особистості, яка відхиляється від соціальних норм і цінностей. Цей процес супроводжується повною соціально-психологічної дезадаптацією, і...

Індивідуалізм і конформізм

0 коментарів
Співвідношення індивідуалізму і конформізму

Індивідуалізм в сучасній науці - це поняття, що означає особливий напрямок думок людини, його почуттів і бажань, яке відображає його життя як існування автономного об'єкта і...

Девіантна і делінквентна поведінка

0 коментарів
Характеристики девіантної поведінки

У деяких сучасних дослідженнях нерідко поняття «девіантна поведінка» співвідносять з ще одним типом поведінки - делінквентною. Але в дійсності ці поняття, не дивлячись на свою співзвучність і...

Біографія Іммануїла Канта - коротко

0 коментарів

Іммануїл Кант був великим німецьким філософом, що заклав основи класицизму в філософії. Більшість праць філософа розібрані на цитати нащадками.

22.04.1724 М.Кант з'явився на світло в Німеччині в родині дуже релігійних...