Водні ресурси світу

Вода є необхідною умовою існування всіх живих організмів. З використанням водних ресурсів пов’язана не тільки життя, але і господарська діяльність людини.

Із загальної кількості води на землі настільки потрібна для людства прісна вода становить 2,5% загального обсягу гідросфери (водної оболонки землі, що представляє собою сукупність морів, океанів, поверхневих вод суші, підземних вод, льодовиків, снігів Антарктиди і Арктики, атмосферних вод), або приблизно 35 млн. м3, що перевищує нинішні потреби людства більш ніж в 10 тис. разів, а решта 97,5% обсягу гідросфери складають води світового океану і солоні води поверхневих і підземних озер.

Переважна частина прісних вод (70%) знаходиться в полярних і гірських льодах і вічній мерзлоті, які практично не використовуються. Всього лише 0,12% загального обсягу гідросфери складають поверхневі води річок, прісноводних озер, боліт. Запаси прісних вод, придатних для всіх видів використання, називаються водними ресурсами. Головним джерелом задоволення потреб людства в прісній воді є річкові води. Їх одноразовий обсяг вкрай малий – 1,3 тис. Км3, але оскільки цей обсяг відновлюється 23 рази протягом року, то фактичний обсяг доступних прісних вод становить 42 тис. Км3 (це, приблизно, два Байкалу). Це наш «водний пайок», хоча реально можна використовувати тільки половину цієї кількості.

Розподіл прісної води по земній кулі вкрай нерівномірно. У Європі та Азії, де проживає 70% населення світу, зосереджено лише 39% річкових вод. Багато країн перебувають на межі кризи за ступенем забезпеченості водними ресурсами – наприклад, країни Перської затоки, малі острівні держави. Одночасно виділяються країни з високим ступенем забезпеченості, в числі яких і Росія (див. Табл. 12.3).

За ресурсами поверхневих вод провідне місце в світі займає Росія. Середній сумарний стік річок становить 4270 км3 в рік в основному за рахунок таких річок, як Єнісей, Ангара, Об, Печора, Північна Двіна і ін. Експлуатаційні ресурси підземних вод становлять 230 км3 в рік. В цілому в Росії на одного жителя припадає 31,9 тис. М3 прісної води в рік. Проте і в Росії ряд регіонів потерпає від браку прісної води (Поволжя, Центрально-Чорноземний район, Північний Кавказ, Уральський, Центральний райони), так як її запаси зосереджено на Європейському Півночі, в Сибіру і на Далекому Сході.

Обсяг світового споживання води становить 25% водних ресурсів планети і, за оцінками ООН, становить 3973 м3. Можна констатувати, що людству в цілому не загрожує брак чистої питної води. Проте якщо «водний пайок» людства залишається незмінним, то світове споживання води з 1960 по 2000 рік зростала на 20% кожні десять років, хоча за минуле десятиліття – лише на 10%. До того ж, за даними ООН на кінець 2000-х рр., Понад 1,2 млрд. Чоловік на Землі позбавлене якісної питної води, так як вони або проживають в країнах з нестачею прісної води або біля джерел води, забруднених побутовими та промисловими відходами .

Головним споживачем води у світі залишається сільське господарство (82%), потім промисловість (8%), в побуті споживається всього 10%. У Росії структура водоспоживання інша. Витрата води на промислові потреби становить 40%, на сільське господарство – 24%, побутові витрати – 17%. Подібна структура споживання склалася внаслідок високої частки водоемних галузей промисловості і марнотратного споживання води в побуті. Слабка забезпеченість водними ресурсами південних районів Росії, які є головними сільськогосподарськими районами країни, збільшує рівень використання води в сільському господарстві. Проте сумарний витрата води в Росії складає всього лише 3% среднемноголетнего стоку річок країни.

Водні ресурси відіграють важливу роль у розвитку світового енергетичного господарства. Світовий гідроенергетичний потенціал оцінюється в 10 трлн. квт. ч. можливої вироблення електроенергії. Близько ½ цього потенціалу припадає на 6 країн світу: Росію, Китай, США, ДРК, Канаду, Бразилію.

ПОДІЛИТИСЯ: