Природознавство

Утворення галактик, зірок, планетних систем

0 коментарів
ФОРМУВАННЯ ГАЛАКТИК. Проблемою походження окремих небесних тіл і їх систем займається область астрономічної науки, яка називається космогонією. Мільярди галактик, величезних космічних зоряних систем масою від 105 до 1014 мас Сонця...

Народження всесвіту

0 коментарів
Вивчає процеси самоорганізації на прикладі деяких властивостей біологічних систем, звертаємося до розгляду систем мегамира. Розвиток Всесвіту як цілого вивчає космологія - наука, яка зараз активно розвивається. ЕФЕКТ ДОПЛЕРА І ЧЕРВОНЕ...

Самоорганізація у розвитку організмів

0 коментарів
ІНДИВІДУАЛЬНЕ РОЗВИТОК - ОНТОГЕНЕЗ. Всім живим істотам властивий процес індивідуального розвитку, або онтогенез. У багатоклітинних організмів, що розмножуються статевим шляхом, під цим розуміють процес розвитку особини починаючи з зиготи і...

Самовідтворення живих організмів

0 коментарів
Які способи самовідтворення живих організмів? У чому полягають переваги статевого розмноження перед безстатевим? Які форми безстатевого і статевого розмноження існують? Як формуються гамети? Як чергуються покоління в життєвих циклах? Урок-лекція...

Самоорганізація. Причини та умови

0 коментарів
Якими характерними властивостями володіють системи, здатні до самоорганізації? Який механізм самоорганізації? Урок-лекція З прикладів, уже розглянутих нами, видно, що не тільки «життя створює порядок», закони самоорганізації виявляються загальними як для...

Між порядком і хаосом

0 коментарів
Які процеси в макросвіті є незворотними? Що характерно для подібних процесів? Що називають самоорганізацією? Як проявляється самоорганізація в природі? Урок-лекція ЗАКОНИ мікросвіту і СТРІЛА ЧАСУ. У розділі 2 ми познайомили...

Рух як якісна зміна. Ядерні реакції

0 коментарів
Чи можуть одні хімічні елементи перетворюватися в інші? Які особливості процесу радіоактивного розпаду? Як відбуваються ядерні реакції? Урок-лекція РАДІОАКТИВНІСТЬ ТА ЇЇ ВИД. Хімічні реакції не єдиний приклад якісних змін у...

Рух в живій природі

0 коментарів

Рух - одне з фундаментальних властивостей живого. У повсякденному житті ми стикаємося в основному з рухом, що здійснюється завдяки роботі м'язів; це і біг коня, і політ метелика, і повзання...

Швидкості хімічних реакцій

0 коментарів
Хімічні реакції відбуваються миттєво або ж з певною швидкістю? Чи є швидкість хімічної реакції якоїсь постійною величиною, або ж вона залежить від природи реагуючих речовин? Чи залежить швидкість хімічної реакції...

Рух як якісна зміна. Хімічні реакції

0 коментарів
Що таке механізм хімічної реакції? Що таке кінетичне рівняння реакції і в чому його сенс? Який механізм дії каталізатора? Що таке інгібітори? Урок-лекція ХІМІЧНА РЕАКЦІЯ ЯК ПРИКЛАД РУХУ. Згадайте, що...