Природознавство

Метод моделювання

0 коментарів
У процесі вивчення навколишнього світу і створення всіляких механізмів і пристосувань людина завжди використовував метод моделювання. Суть цього методу полягає в тому, щоб замінити досліджуваний або конструюються об'єкт його подобою,...

Подання експериментальних даних у вигляді графіка

0 коментарів
Отже, отримані в дослідженні дані можна представити у вигляді таблиць. Проте використання спеціальних малюнків - діаграм значно полегшує сприйняття результатів дослідження. Діаграми наочно зображують залежність між різними величинами. Одним з...

Математична обробка

0 коментарів
Сенс математичної обробки полягає в наступному. Треба переконатися в тому, що отримані відмінності не випадкові. Справа в тому, що результати окремих експериментів, навіть зроблених в абсолютно однакових умовах, можуть трохи...

Вимірювання в гуманітарних науках

0 коментарів
Існують дослідження, в яких неможливо провести точні вимірювання досліджуваних величин. Особливо часто це трапляється в гуманітарних науках, наприклад в соціології чи психології. У цьому випадку числа, необхідні для подальшої обробки...

Вимірювання

0 коментарів
Кілька способів вимірювання висоти вежі за допомогою барометра. 1. Закріпити барометр на вершині вежі. Послати когось наверх зняти показання з барометра. Висота вежі розраховується виходячи з швидкості пересування посланого людини...

Експеримент

0 коментарів
Експеримент являє собою дослідження, що проводиться за певними правилами, прийнятим серед природознавців. Недотримання цих правил зазвичай призводить до того, що отримані дані викликають недовіру і не приймаються науковим співтовариством всерйоз....

Спостереження

0 коментарів
Науковим спостереженням називається сприйняття предметів і явищ з метою їх вивчення (рис. 19). Оскільки головною особливістю природничих наук є їх об'єктивність, то потрібно, щоб результати спостережень, зроблених одним або декількома...

Абстракція і ідеалізація

0 коментарів
Абстракцією називають уявне виділення в кожному явищі найбільш значущих його властивостей і відволікання (абстрагування) від тих, які здаються несуттєвими. Без абстракції неможливо ніяке наукове дослідження, адже в природі не буває...

Роботи Галілео Галілея

0 коментарів
Протягом XVI в. закладався фундамент будівлі сучасної науки, який перетворився потім в вражає своєю величчю хмарочос. До цього доклали зусиль численні мислителі, які жили переважно в Італії, так як саме...

Епоха Відродження

0 коментарів
Вирішальний перелом як в мисленні європейської людини в цілому, так і в появі принципово нової науки і заснованої на ній техніки стався в XV в. з настанням епохи Відродження. Першим...