Природознавство

Мікро-, макро- і мегасвіти

0 коментарів

Звичайно, для точного вимірювання фізичних величин, встановлення відповідності між ними та подання їх у вигляді математичних законів необхідне використання приладів.

Але прибори ці відносно прості, а закони досить зрозумілі й...

Закон збереження моменту кількості руху

0 коментарів
Якщо поки не торкатися будови атома, а говорити тільки про те світі, який ми можемо спостерігати безпосередньо, то треба згадати ще один закон збереження - закон збереження моменту кількості руху....

Закон збереження зарядів

0 коментарів
Енергія не єдине в природі, що підкоряється закону збереження. До числа законів збереження, які Ричард Фейнман називав великими, крім уже відомих нам законів збереження енергії та імпульсу, відноситься також закон...

Види енергії

0 коментарів
Розглянемо, в яких формах може існувати енергія. Ми вже знаємо про кінетичної і потенційної енергії в гравітаційному полі. Ми говорили про те, що якщо вивчати тільки рух різних тіл в...

Спроби спростувати закон збереження енергії

0 коментарів
Що стосується експериментів, покликаних спростувати цей закон, то їх було предостатньо. Протягом довгого часу робилися спроби винайти «вічний двигун» (лат. Perpetuum mobile), т. Е. Пристрій, здатне здійснити корисну роботу, більшу,...

Тертя і опір середовища

0 коментарів
Процес переходу механічної енергії в теплову найлегше простежити, спостерігаючи один з найпоширеніших видів опору середовища, який називають тертям. При взаємному русі тел виступи і западини на їхніх поверхнях чіпляються один...

Кінетична енергія

0 коментарів
Потрапив фізик до лікарні після автокатастрофи. Лежить і марить: - Добре, що навпіл. Добре, що навпіл. Добре, що навпіл. - Що навпіл? - Запитує лікар. - Добре, що кінетична енергія...

Потенційна енергія

0 коментарів
Потенційна енергія системи залежить від взаємного розташування частин всередині неї. Для прикладу розглянемо потенційну енергію, яка є у всіх предметів, що знаходяться на Землі. Ми знаємо, що на всі предмети...

Енергія

0 коментарів
Тепер, познайомившись з основними фізичними явищами і процесами, ми приступимо до вивчення самої основний і фундаментальної проблеми фізики, можна сказати, самої її суті. Цю суть називають енергією. Для того щоб...

Ефект Доплера

0 коментарів
Існує ще одне явище, характерне для всіх хвиль і має велике практичне значення. Це явище називають ефектом Доплера (рис. 87) на честь предсказавшего його в 1842 р австрійського фізика Крістіана...