Природознавство

Полісахариди

0 коментарів
Складні вуглеводи - полісахариди - виконують в організмі безліч важливих функцій. Їх мономерами служать моносахариди - прості цукри з формулою С6Н12О6. Існує три найважливіших ізомери цієї речовини: глюкоза, фруктоза і...

Нуклеїнові кислоти

0 коментарів
Існують два типи нуклеїнових кислот: дезоксирибонуклеїнова (ДНК) і рибонуклеїнова (РНК) кислота. Надалі ми докладно розповімо про функції, які вони виконують в клітці, а поки познайомимося з їх хімічною будовою. Мономерами...

Отримання і використання синтетичних полімерів

0 коментарів
Полімери отримують шляхом полімеризації або поліконденсації. Різниця між цими реакціями полягає в тому, що при полімеризації перетворення молекул в полімер відбувається без виділення будь-яких інших хімічних сполук, а поліконденсація супроводжується...

Історія дослідження полімерів

0 коментарів
Полімери були відомі вже давно (рис. 144). Однак навіть в середині XIX ст. хіміки не надавали їм значення і навіть вважали перешкодою в дослідженнях, намагаючись перешкоджати небажаної полімеризації досліджуваних ними...

Високомолекулярні сполуки

0 коментарів
Властивості різних органічних, як, втім, і неорганічних речовин значною мірою залежать від розміру їх молекул. Речовини з великими молекулами, що складаються з повторюваних структурних одиниць - мономерів, називають високомолекулярними речовинами,...

Циклічні органічні сполуки

0 коментарів
Серед органічних сполук багато є циклічними. Вперше про їх існування дізналися, коли в 1865 р Ф. Кекуле визначив будову молекули бензолу (рис. 140, А, Б). У той час було відомо,...

Органічні кислоти

0 коментарів
До складу молекул органічних кислот входить карбоксильна група (- СООН-). Кислотами їх називають тому, що в процесі електролітичної дисоціації від їх молекул відщеплюється іон водню. Як правило, органічні кислоти є слабкими...

Спирти

0 коментарів
Спирти містять у складі своєї молекули гідроксильну групу (ОН). Найбільш відомий етиловий спирт, який входить доскладу алкогольних напоїв. Він складається з алкила етилу та приєднаної до нього групи ОН-, т....

Побудова структурних формул. Вуглеводні

0 коментарів
На основі цих ідей А. М. Бутлеров розробив принципи побудови графічних формул хімічних речовин. Для цього потрібно знати валентність кожного елемента, яку зображують на малюнку у вигляді відповідного числа рисок....

Будова і властивості органічних речовин

0 коментарів
Органічними речовинами (за тим невеликим винятком, про який йшлося вище) є хімічні сполуки, що містять у своїй молекулі вуглець. Крім нього, до складу органічних сполук майже завжди входить водень, часто...