Електроліз

Якщо в розчин солі занурити два різнойменно заряджених електрода, з’єднаних з джерелом струму, то негативно заряджені аніони будуть рухатися до анода, а позитивно заряджені катіони металів – до катода. Потім на електродах починають протікати окислювально-відновні процеси. Наприклад, на катоді катіони металу можуть приймати електрони, внаслідок чого відбуватиметься виділення металу у вільному вигляді. На аноді аніони, наприклад, Cl- віддають електрони, і виділяється газоподібний хлор Cl2. Такий процес, що протікає при проходженні через розчини солей електричного струму, називається електролізом і широко використовується в науці і техніці.
Відбуваються при електролізі процеси залежать від природи розчиненої солі. Якщо проводиться електроліз солей активних металів, наприклад натрію або калію, то на катоді виділяється газоподібний водень. Для того щоб отримати ці метали електролізом, потрібно використовувати не розчини, а розплави їх солей. На аноді при електролізі солей можуть виділятися галогени або кисень. Вперше для хімічних досліджень електроліз застосував англійський дослідник Гемфрі Деві (1778-1829). За допомогою електролізу він зміг вперше отримати в чистому вигляді такі елементи, як калій, натрій, кальцій, стронцій, барій і магній, а також передбачив існування алюмінію.
Електроліз розчинів солей використовують в електрохімії для отримання шару металу на поверхні якого-небудь предмета (сріблення, золочення, хромування). Цю технологію називають гальванопластики (рис. 136). За допомогою гальванопластики можна отримати точні металеві копії предметів. Якщо після електролізу зняти з форми відкладений на ній шар металу, він буде повторювати її обриси.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Червонокрилий папуга