Що ще розуміють під словом «право»

Слово «право» – дуже багатозначне. У тлумачному словнику можна знайти не менше десятка значень цього слова, і половина з них має юридичний зміст.

У визначенні права я сказав «встановлені державою», але правильніше було б сказати «державами». На нашій планеті майже 200 держав, і кожна з них встановлює свої правила. Плюс ще є норми міжнародного права, які діють для тих країн, які домовилися про них. Все в цілому вони утворюють ту саму систему правил, якими керуються люди. Причому вона діє не тільки на Землі, але і в космічному просторі, який освоїла людина. Адже якщо десь є люди і створені ними речі, те й там можуть виникнути майнові спори, статися злочину, початися і закінчитися сімейні та трудові відносини – загалом, все те ж саме, з чим ми стикаємося тут, на Землі. Так що право – це система правил всього людства.

Але найчастіше так глобально люди не мислять, а розуміють під правом систему правил, встановлену якоюсь однією державою («російське право», «право Франції» або «право США»). Відбувається це тому, що кожен з нас зазвичай живе в одній державі і підпорядковується, в основному, його правилами.

Також під правом розуміють практичну діяльність юристів («я займаюся правом») або просто набір знань про правовій сфері – науку («він вивчає право»). У цьому сенсі синонімом є слово «юриспруденція», що в перекладі з латинського означає «знання права» або «правознавство».

Ще слово «право» використовують для позначення системи правил в якійсь одній сфері життя (кримінальне право, податкове право, сімейне право) або в якійсь одній ситуації (право власності, заставне право) – тобто для позначення таких явищ як «галузь права» і «правовий інститут» (детальніше про них я розповім пізніше).

Нарешті, слово «право» позначають дану людині законом можливість що-небудь робити або мати, ніж користуватися або розпоряджатися («право на безкоштовного адвоката», «право на самооборону», «батьківські права» тощо). Цих прав може бути багато і вони належать конкретним людям. В науці таке розуміння права звичайно називають «суб’єктивним», на противагу іншим смислам, які будуть «об’єктивними». Тобто, наприклад, виборче право в об’єктивному сенсі – це система правил, які регулюють проведення виборів і референдумів, а виборче право в суб’єктивному сенсі (або суб’єктивне виборче право) – це право людини обирати чи бути обраним. Або, наприклад, право власності в об’єктивному сенсі – це система правил, що регулюють, хто і яке майно може мати, а право власності в суб’єктивному сенсі – це право людини мати певне майно.

В англійській мові з цим трохи простіше – там є два різних слова: law і right. Відповідно, law – це право в об’єктивному сенсі, а right – право в суб’єктивному сенсі.

Як і будь-яка інша наука і сфера діяльності, право вимагає знання базової термінології. Без неї буде складно зрозуміти, як же це право працює або не працює. Ось ці базові поняття, які потрібно знати кожному, хто хоче вивчити право:
правовідносини;
юридичний факт;
правосуб’єктність, правоздатність, дієздатність;
джерело права;
нормативний правовий акт;
закон і підзаконний акт;
ненормативні правовий акт;
норма права (або правова норма);
правовий інститут;
галузь права;
система права;
правова сім’я;
публічно-правовий та приватно-правовий;
правопорушення;
юридична відповідальність;
правозастосування та правозастосовчий акт.

Непідготовленої людини всі ці слова можуть налякати, але повірте – розібратися в цих поняттях під силу будь-якому. Але про це – наступного разу.

ПОДІЛИТИСЯ: