Причини урбанізації

Місто не відразу стало визнаватися і не відразу стало основною областю для проживання людей. Довгий час міські території були скоріше винятком, ніж правилом через панування таких форм виробництва, в основі яких були закладені індивідуальна праця кожної людини, а також робота на сільськогосподарських ділянках. Так, за часів рабовласництва міста вважалися тісно пов’язаними із земельною власністю, а також сільськогосподарською працею.

В епоху феодальних процесів міста несли в собі риси свого антипода – землеробства, саме з цієї причини всі міста були розсіяні по великій території і погано зв’язувалися один з одним. Переважання сільській місцевості в життя того суспільства обумовлювалося головним чином тим, що функція виробництва і промисловості ще була нерозвинена, що не давало людині відірватися від своєї території в фінансовому плані.

Відносини між міськими територіями і сільськими стали змінюватися після того як стали активно розвиватися фактори виробництва. Головною основою для цього стало удосконалення міського виробництва включенням в нього мануфактур, а потім і повноцінних фабрик. За допомогою швидкого зростання виробництва в місті стало так само активно збільшуватися і число міського населення. Промислова революція на території Європи в кінці XVII століття і XIX століття в корені змінила вигляд сучасних міст.

Найбільш типовою формою життя населення стають міські умови. Саме в цей час розвивалося швидке нарощування поселенської середовища, штучно одержуваної від людини в процесі його життєдіяльності.

Ці зміни у виробничих процесах створили в процесах розселення населення новий історичний етап, що характеризується збільшенням урбанізації, яка означала швидке зростання частки населення міських поселень, тісно пов’язана з процесами індустріалізації та розвитку виробництва. Найшвидші показники урбанізації були відзначені в XIX столітті, так як в цей час відбувалася активна міграція населення в міста з сільської місцевості.

ПОДІЛИТИСЯ: