Правознавство

Поняття, методи і система цивільного процесуального права

0 коментарів

Розглянемо поняття, предмет і методи цивільного процесуального права, а також визначимо систему цивільного процесуального права.

Цивільне процесуальне право - це галузь права, що складається із сукупності розташованих в якійсь системі...

Предмет цивільного процесу і способи захисту порушеного права

0 коментарів

Розглянемо предмет цивільного процесу і виявимо способи захисту порушеного права.

Предметом цивільного процесуального права виступає сукупність суспільних відносин, які виникають між суб'єктами цивільного процесуального права в галузі цивільного судочинства.

До...

Предмет і метод цивільного процесуального права

0 коментарів

Розглянемо предмет і метод цивільного процесуального права.

В юриспруденції всі галузі права ділять на дві групи: матеріальні (регулятивні) і процесуальні.

До процесуальних галузях відносять: цивільне процесуальне право, кримінально-процесуальне право, адміністративне...

Поняття і предмет цивільного процесуального права

0 коментарів

Визначимо поняття цивільного процесуального права, а також встановимо предмет цивільного процесуального права.

Право як явище має досить жорстку багаторівневу і ієрархічну структуру. Для права кожної держави, особливо Романо-германської групи, властива...

Цивільне процесуальне право як наука

0 коментарів

Розглянемо особливості цивільного процесуального права як науки, а також визначимо зміст її предмета.

Наука цивільного процесуального права є систематизований звід знань з питань і проблем громадянського процесу і цивільного процесуального...

Риси цивільної процесуальної форми

0 коментарів

Розглянемо основні риси громадянської процесуальної форми.

Для вирішення судочинством поставлених в цивільно-процесуальному кодексі України завдань і цілей, слід строго і відповідально дотримуватися цивільну процесуальну форму, яка має характерні для неї...

Громадянська процесуальна форма

0 коментарів

Цивільний процес - це встановлена ​​законом форма захисту прав і інтересів в судах загальної юрисдикції.

Найважливішою рисою цивільної процесуальної форми виступає система вимог, які встановлені в нормах цивільно-процесуального права. Дана...

Поняття і риси цивільного процесу

0 коментарів

Розглянемо поняття цивільного процесу, а також виявимо його специфічні риси.

Цивільний процес - система процесуальних дій і виникаючих в зв'язку з цим процесуальних правовідносин, які пов'язані з реалізацією правосуддя в...

Поняття цивільного процесуального права і цивільного процесу

0 коментарів

Розглянемо поняття цивільного процесуального права і поняття цивільного процесу.

Цивільне процесуальне право - це самостійна галузь права, яка включає сукупність правових норм, що регулюють діяльність судів загальної юрисдикції та суб'єктів...

Цивільне процесуальне право і цивільний процес

0 коментарів

Розглянемо цивільне процесуальне право і цивільний процес, встановимо особливості їх співвідношення і взаємодії.

Цивільне процесуальне право і цивільний процес є поняттями, які співвідносяться як загальне і часткове.

Цивільне процесуальне право...