Правознавство

Стадії цивільного процесу

0 коментарів

Правосуддя реалізується в строгому і повній відповідності з процесуальним законодавством держави.

Законодавство передбачає шість самостійних стадій цивільного процесу.

Перша стадія цивільного процесу: збудження цивільного судочинства. На цій стадії цивільного процесу...

Типи цивільного судочинства

0 коментарів

У чинному цивільно-процесуальному кодексі України передбачено чотири типи судочинства першої інстанції:

- наказовий тип судочинства;

- позовної тип судочинства;

- тип судочинства у справах, які виникають з публічних правовідносин;

-...

Види цивільного судочинства

0 коментарів

Розглянемо види цивільного судочинства, які розкривають різні підходи до вирішення цивільних справ.

Відповідно до цивільно-процесуальним кодексом України виділяють сім видів цивільних судочинства.

По-перше, наказовий вид судочинства. Наказне провадження є єдиним...

Стадії і види цивільного судочинства

0 коментарів

Цивільне судочинство являє рух цивільної справи в суді, що включає ряд стадій, на яких відбувається його розгляд і вирішення.

Стадія судового процесу являє собою певну частину процесу, в рамках якої...

Види цивільного судочинства і стадії цивільного процесу

0 коментарів

Вид цивільного судочинства - це визначається специфікою і характером підлягає захисту матеріального права або інтересу процесуальний порядок порушення, розгляду та вирішення цивільних справ.

Присутність в цивільному процесі декількох видів судочинства...

Поняття, завдання, стадії і види цивільного судочинства

0 коментарів

Визначимо поняття, принципи і завдання цивільного судочинства, а також розглянемо стадії і види цивільного судочинства.

Цивільне судочинство (цивільний процес) - це специфічна діяльність всіх учасників судочинства, яка регулюється цивільно-процесуальними нормами.

...

Місце цивільного процесуального права в системі права

0 коментарів

Визначимо місце цивільного процесуального права в системі права. Кожна галузь функціонує в системі численних взаємозв'язків з іншими галузями. В рамках системи вони взаємодіють між собою, оскільки регламентують різні сторони суспільних...

Взаємозв'язок цивільного процесуального права з галузями права

0 коментарів

Встановимо взаємозв'язок цивільного процесуального права з галузями права.

Цивільне процесуальне право як одна з частин загальної вітчизняної правової системи має певні зв'язки з іншими галузями.

Перш за все, цивільне процесуальне...

Метод цивільного процесуального права

0 коментарів

Розглянемо метод цивільного процесуального права, який відображає інструментарій даної галузі права.

Метод правового регулювання являє собою ємне поняття, яке характеризується багатьма компонентами: порядком встановлення прав і обов'язків суб'єктів правовідносин, рівнем...

Предмет, метод і система цивільного процесуального права

0 коментарів

Цивільне процесуальне право, будучи самостійною галуззю права, має своїм предметом і методом правового регулювання.

Предметом регулювання цивільного процесуального права є цивільний процес (цивільне судочинство).

Метод цивільного процесуального права має імперативно-диспозитивную...