Правознавство

Виняткові права

0 коментарів

Розглянемо зміст і сутність виняткових прав, а також виявимо особливості виняткових прав.

У минулому столітті цивільно-правовий інструментарій регламентування майнових відносин в цілому обмежувався інститутами речового і зобов'язального права. Вони формували...

Речові відносини і зобов'язальні відносини

0 коментарів

Майнові взаємини з питання приналежності матеріальних благ з юридичної точки зору розглядаються як речові відносини. Останні поділяють на відносини власності і відносини інших обмежених речових прав.

Взаємовідносини власності встановлюють приналежність...

Майнові відносини, що регулюються цивільним правом

0 коментарів

Майнові відносини, що регулюються цивільним правом, формують основну частину предмета цивільного права.

Майнові відносини, що регулюються цивільним правом, встановлюються з приводу конкретного майна (матеріальних і ряду нематеріальних благ товарного характеру)....

Відносини, що регулюються цивільним правом

0 коментарів

Суспільні відносини, що регулюються цивільним правом, формують його предмет. Виділяють дві групи суспільних відносин, які регулюються цивільним правом. Саме вони і складають предмет цивільного права.

По-перше, майнові відносини, які виступають...

Взаємозв'язок приватного та публічного права

0 коментарів

Встановимо взаємозв'язок приватного та публічного права, визначимо зміст громадського порядку і політичних послуг.

В процесі розвитку суспільного життя відбувається посилення взаємодії і взаємопроникнення приватного і публічного права.

За таких обставин...

Цивільне право як приватне право і принцип диспозитивності

0 коментарів
Цивільне право як приватне право

В сучасних умовах громадянське право України виступає як приватне право, яке виражає його основні характеристики, принципи, конструкції. До них відносять: децентралізацію юридичного регулювання, диспозитивність, рівність...

Основні та інші джерела цивільного права

0 коментарів

Визначимо основні джерела цивільного права, а також встановимо інші джерела цивільного права.

Основні джерела цивільного права

У науковій літературі до основних джерел цивільного права відносять:

- Закони, центральне місце серед...

Функції і роль громадянського права

0 коментарів

Цивільне право як елемент єдиної правової системи має властиві йому в даній системі особливі функції і виконує відповідну роль.

Функції правової галузі відображають її роль і місце в системі права,...

Принципи цивільного права

0 коментарів

Правові засади - це найбільш загальні керівні положення права, основні засади, які мають загальнообов'язковим характером через їх законодавчого закріплення. Вони властиві як в цілому правовій системі, так і окремих правових...

Принципи і функції цивільного права

0 коментарів

Встановимо склад принципів цивільного права, а також розглянемо функції цивільного права.

Принципи цивільного права

Основні засади цивільного права - це базові принципи цивільного регулювання, які закладають головні ідеї та основні...