Правознавство

Цивільне право як навчальна дисципліна

0 коментарів

Виявимо особливості цивільного права як навчальної дисципліни.

Навчальна дисципліна - це частина змісту певної науки, яка відповідним чином оброблена (в науковому і методичному сенсі) для забезпечення більш глибокого освоєння науки...

Цивільне право як галузь права і навчальна дисципліна

0 коментарів

Розглянемо цивільне право як галузь права і навчальну дисципліну.

Поняття цивільного права має багато трактувань. Перш за все, їм визначають відповідну галузь права, тобто систему певних правових норм (право в...

Взаємодія громадянського права і кримінального права

0 коментарів

Історія права виступає не тільки історією цивільного права або історією кримінального права. Вона також характеризує історію процесу взаємодії і протистояння цивільного і кримінального права.

Стародавні джерела і логіка права приводять...

Взаємодія науки цивільного права та інших наук

0 коментарів

Наука цивільного права знаходиться у взаємодії з іншими науками, займаючи серед них важливе місце.

В першу чергу наука цивільного права органічно взаємопов'язана з іншими правовими науками.

Перш за все, цивільне...

Методи і методологія цивільно-правової науки

0 коментарів

Будь-яке наукове дослідження має на увазі точне визначення мети і предмета вивчення, а також прийомів і засобів вирішення певної наукової задачі.

Методи наукового дослідження - це прийоми і способи, які...

Поняття і предмет цивільно-правової науки

0 коментарів
Поняття цивільно-правової науки

Цивільне право як цивілістика (або цивільно-правова наука) являє собою вчення про цивільне право. В інших державах прийнято говорити про цивільно-правовій доктрині. В даному випадку маються на увазі...

Наука цивільного права

0 коментарів

Цивільне право як наука - це галузь науково-практичних та фундаментальних юридичних знань, яка повинна забезпечувати її глибоке теоретичне і практичне засвоєння як галузі права.

Вона покликана стимулювати розвиток і утвердження...

Основні системи континентального цивільного права

0 коментарів

Розглянемо основні системи континентального цивільного права, а також визначимо їх особливості.

Цивільне право - це система правових норм, які складають головний зміст приватного права і регулюють майнові і пов'язані з...

Особисті немайнові відносини, що регулюються цивільним правом

0 коментарів

Виявимо особливості особистих немайнових відносин, регульованих цивільним правом.

Особисті немайнові відносини, які входять в предмет цивільного права, об'єднує їх нематеріальна немайнова сутність. За своєю суттю вони не відносяться до економічних...

Корпоративні відносини

0 коментарів

Виявимо сутність, зміст та особливості корпоративних відносин.

Підвищення складності майнових правовідносин спричинило появу системи відносин з управління приватним майном підприємств, які засновані на принципах корпоративного самоврядування та фіксованого членства їх...