Правознавство

Цивільне процесуальне право як наука

0 коментарів

Розглянемо особливості цивільного процесуального права як науки, а також визначимо зміст її предмета.

Наука цивільного процесуального права є систематизований звід знань з питань і проблем громадянського процесу і цивільного процесуального...

Риси цивільної процесуальної форми

0 коментарів

Розглянемо основні риси громадянської процесуальної форми.

Для вирішення судочинством поставлених в цивільно-процесуальному кодексі України завдань і цілей, слід строго і відповідально дотримуватися цивільну процесуальну форму, яка має характерні для неї...

Громадянська процесуальна форма

0 коментарів

Цивільний процес - це встановлена ​​законом форма захисту прав і інтересів в судах загальної юрисдикції.

Найважливішою рисою цивільної процесуальної форми виступає система вимог, які встановлені в нормах цивільно-процесуального права. Дана...

Поняття і риси цивільного процесу

0 коментарів

Розглянемо поняття цивільного процесу, а також виявимо його специфічні риси.

Цивільний процес - система процесуальних дій і виникаючих в зв'язку з цим процесуальних правовідносин, які пов'язані з реалізацією правосуддя в...

Поняття цивільного процесуального права і цивільного процесу

0 коментарів

Розглянемо поняття цивільного процесуального права і поняття цивільного процесу.

Цивільне процесуальне право - це самостійна галузь права, яка включає сукупність правових норм, що регулюють діяльність судів загальної юрисдикції та суб'єктів...

Цивільне процесуальне право і цивільний процес

0 коментарів

Розглянемо цивільне процесуальне право і цивільний процес, встановимо особливості їх співвідношення і взаємодії.

Цивільне процесуальне право і цивільний процес є поняттями, які співвідносяться як загальне і часткове.

Цивільне процесуальне право...

Завдання курсу цивільного права

0 коментарів

При вивченні цивільного права вкрай важливо правильне розуміння завдань курсу цивільного права.

У колишньому правопорядок від юриста вимагали переважно вміння орієнтуватися в безлічі нормативних актів, які твердо регламентували всі сторони...

Основні розділи курсу цивільного права

0 коментарів

В системі курсу цивільного права виділяють наступні його основні розділи.

Розділ I. Вступ у цивільне право. У ньому розглядаються поняття і системи приватного і цивільного права, розкриваються основні відомості про...

Структура і система курсу цивільного права

0 коментарів

Цивільне право має власну структуру (частини, інститути). Структура визначається предметом даної галузі, його основними принципами, історичними традиціями, системою вимог, що розвиваються суспільних відносин.

У цивільних кодексах сформульовані загальні положення про...

Предмет і система курсу цивільного права

0 коментарів
Предмет курсу цивільного права

Цивільне право як навчальна дисципліна має як предмет вивчення перш за все цивільно-правову науку.

Також до складу предмета включаються правила цивільного права як правової галузі, їх...