Правознавство

Наслідки бюрократії

0 коментарів

Це призводить до того, що управлінці в результаті втрачають здатність до прийняття самостійних рішень і гнучкість. Вони перестають мислити творчо і навіть відмовляються від компетенції. Їх основним завданням стає виконання...

Бюрократія в Стародавньому Китаї

0 коментарів

Одна з найдавніших і найбільш розвинених бюрократії - Китайська. Вона мала дуже складну організацію і відрізнялася крайнім раціоналізмом. Її дуже розгалужений, численний і ретельно відрегульований адміністративний апарат сформувався в кінці...

Що таке бюрократія - визначення

0 коментарів

Терміни «бюрократія» і «бюрократичний апарат» досить часто присутні в сучасному житті. Як правило, вони носять негативний відтінок. Бюрократизм як система виник ще в давнину, але він не втрачає своєї актуальності...

У чому полягає цінність правової держави

0 коментарів

У правовому полі дії органів влади обмежені, що захищає громадян від свавілля. Громадяни поділяють законні громадянські свободи і можуть використовувати суди. При такому влаштуванні закон регулює націю, а не керується...

Що таке правова держава

0 коментарів

В державі цього типу здійснення державної влади допускається тільки на основі Конституції і законів, формально і фактично прийнятих для забезпечення людської гідності, свободи, справедливості і правової визначеності.

Що є ознакою...

Принцип безпосередності в цивільному процесуальному праві

0 коментарів

Визначимо зміст і місце принципу безпосередності в цивільному процесуальному праві.

Принцип безпосередності тісно пов'язаний з принципом усності. Принцип усності відносять до форми представлення доказів і матеріалів суду, а також до...

Принцип диспозитивності в цивільному процесуальному праві

0 коментарів

Розглянемо зміст і роль принципу диспозитивності в цивільному процесуальному праві.

Принцип диспозитивності виступає одним з основоположних принципів цивільного процесу.

Зміст принципу диспозитивності цивільного процесуального права передбачає свободу суб'єктів на розпорядження...

Функціональні принципи цивільного процесу

0 коментарів

Визначимо склад і сутність функціональних принципів цивільного процесу.

Найважливіше місце в системі функціональних принципів цивільного процесу займає принцип диспозитивності.

У цивільному процесі принцип диспозитивності вчені називають основним початком. Цей функціональний...

Функціональні принципи цивільного процесуального права

0 коментарів

Розглянемо склад і зміст функціональних принципів цивільного процесуального права.

Основоположним функціональним принципом цивільного процесуального права є принцип законності.

Законність - це стан життя суспільства, в якому є якісне і несуперечливе...

Склад принципів цивільного процесуального права

0 коментарів

У дослідницьких цілях в юриспруденції розглядають склад принципів різних галузей права, в тому числі і цивільного процесуального права.

Термін «склад» застосовують для вказівки на перелік, набір предметів або явищ. У...