Правознавство

Види цивільного судочинства і стадії цивільного процесу

0 коментарів

Вид цивільного судочинства - це визначається специфікою і характером підлягає захисту матеріального права або інтересу процесуальний порядок порушення, розгляду та вирішення цивільних справ.

Присутність в цивільному процесі декількох видів судочинства...

Поняття, завдання, стадії і види цивільного судочинства

0 коментарів

Визначимо поняття, принципи і завдання цивільного судочинства, а також розглянемо стадії і види цивільного судочинства.

Цивільне судочинство (цивільний процес) - це специфічна діяльність всіх учасників судочинства, яка регулюється цивільно-процесуальними нормами.

...

Місце цивільного процесуального права в системі права

0 коментарів

Визначимо місце цивільного процесуального права в системі права. Кожна галузь функціонує в системі численних взаємозв'язків з іншими галузями. В рамках системи вони взаємодіють між собою, оскільки регламентують різні сторони суспільних...

Взаємозв'язок цивільного процесуального права з галузями права

0 коментарів

Встановимо взаємозв'язок цивільного процесуального права з галузями права.

Цивільне процесуальне право як одна з частин загальної вітчизняної правової системи має певні зв'язки з іншими галузями.

Перш за все, цивільне процесуальне...

Метод цивільного процесуального права

0 коментарів

Розглянемо метод цивільного процесуального права, який відображає інструментарій даної галузі права.

Метод правового регулювання являє собою ємне поняття, яке характеризується багатьма компонентами: порядком встановлення прав і обов'язків суб'єктів правовідносин, рівнем...

Предмет, метод і система цивільного процесуального права

0 коментарів

Цивільне процесуальне право, будучи самостійною галуззю права, має своїм предметом і методом правового регулювання.

Предметом регулювання цивільного процесуального права є цивільний процес (цивільне судочинство).

Метод цивільного процесуального права має імперативно-диспозитивную...

Поняття, методи і система цивільного процесуального права

0 коментарів

Розглянемо поняття, предмет і методи цивільного процесуального права, а також визначимо систему цивільного процесуального права.

Цивільне процесуальне право - це галузь права, що складається із сукупності розташованих в якійсь системі...

Предмет цивільного процесу і способи захисту порушеного права

0 коментарів

Розглянемо предмет цивільного процесу і виявимо способи захисту порушеного права.

Предметом цивільного процесуального права виступає сукупність суспільних відносин, які виникають між суб'єктами цивільного процесуального права в галузі цивільного судочинства.

До...

Предмет і метод цивільного процесуального права

0 коментарів

Розглянемо предмет і метод цивільного процесуального права.

В юриспруденції всі галузі права ділять на дві групи: матеріальні (регулятивні) і процесуальні.

До процесуальних галузях відносять: цивільне процесуальне право, кримінально-процесуальне право, адміністративне...

Поняття і предмет цивільного процесуального права

0 коментарів

Визначимо поняття цивільного процесуального права, а також встановимо предмет цивільного процесуального права.

Право як явище має досить жорстку багаторівневу і ієрархічну структуру. Для права кожної держави, особливо Романо-германської групи, властива...