Правознавство

Функції муніципального права і його особливості

0 коментарів
Функції муніципального права

Муніципальне право як галузь права має сукупність функцій, які притаманні публічному, приватному праву. Також муніципальне право має власні і що примикають функції.

Функція муніципального права розуміють як...

Ознаки муніципального права

0 коментарів
Загальна характеристика ознак галузі права

Будь-яке явище, категорія в юридичній науці і правозастосовчій практиці характеризується наявністю низки власних ознак, що свідчать про їхню унікальність, самостійності, і дозволяють, в зв'язку з...

Юриспруденція як наука

0 коментарів
Поняття та ознаки юриспруденції

Юриспруденція представляється спеціалізованої галуззю знань в суспільствознавчої області. Якщо суспільствознавство є наукою про суспільство в цілому, то правознавство є системою знань в області держави і права....

Держава. Її ознаки та функції

0 коментарів

Основний інститут політичної системи, який направляє і контролює спільні дії і відносини класів, груп та індивідів, воля якого є обов'язковим для виконання громадянами, називається державою.

Основні ознаки держави:

територія (наявність...

Соціальна структура постіндустріального суспільства

0 коментарів

Характерною особливістю такого постіндустріального суспільства є посилення значення людини. Трудові ресурси змінюють свою структуру: фізична праця зменшується, розумовий, висококваліфікований і творчий ростуть. Витрати на підготовку працівників зростають: необхідно влаштувати їм...

Причини появи постіндустріального суспільства

0 коментарів

Дослідники цього явища не знайшли точок дотику, тому причин виникнення постіндустріального суспільства багато:

Технології, які постійно удосконалюються, у виробництві відбувається механізація і автоматизація, частка зайнятих людей, відповідно, зменшується. Сучасна економіка...

Основні ознаки постіндустріального суспільства

0 коментарів

Термін «постіндустріалізм» з'явився на початку XX століття, його ввів фахівець, який вивчає доіндустріальний розвиток країн Азії, А. Кумарасвамі. Сучасне значення термін прийняв в середині століття, а широке визнання отримав завдяки...

Які послуги користуються попитом у постіндустріальних країнах?

0 коментарів

Це ті країни, у яких на частку сфери послуг припадає більше половини ВВП. У цьому списку знаходяться:

США - 80% на 2002 рік. Країни Євросоюзу - 69,4% в 2004 році....

Конвенція про права дитини - короткий зміст

0 коментарів

Для початку, необхідно розібратися з терміном Конвенції. Міжнародний документ, який був прийнятий 20.11.1989 і засвідчує всі права дітей у віці від 0 до 18 років, називається Конвенцією про права дітей....

Сучасні держави з абсолютною монархією

0 коментарів

В даний час збереглися кілька держав з такою формою правління. це:

Ватикан - теократична держава, вся влада в якому належить главі католицької церкви - Римському Папі. Королівство Саудівська Аравія, згідно...