Правознавство

Що таке правова держава

0 коментарів

В державі цього типу здійснення державної влади допускається тільки на основі Конституції і законів, формально і фактично прийнятих для забезпечення людської гідності, свободи, справедливості і правової визначеності.

Що є ознакою...

Принцип безпосередності в цивільному процесуальному праві

0 коментарів

Визначимо зміст і місце принципу безпосередності в цивільному процесуальному праві.

Принцип безпосередності тісно пов'язаний з принципом усності. Принцип усності відносять до форми представлення доказів і матеріалів суду, а також до...

Принцип диспозитивності в цивільному процесуальному праві

0 коментарів

Розглянемо зміст і роль принципу диспозитивності в цивільному процесуальному праві.

Принцип диспозитивності виступає одним з основоположних принципів цивільного процесу.

Зміст принципу диспозитивності цивільного процесуального права передбачає свободу суб'єктів на розпорядження...

Функціональні принципи цивільного процесу

0 коментарів

Визначимо склад і сутність функціональних принципів цивільного процесу.

Найважливіше місце в системі функціональних принципів цивільного процесу займає принцип диспозитивності.

У цивільному процесі принцип диспозитивності вчені називають основним початком. Цей функціональний...

Функціональні принципи цивільного процесуального права

0 коментарів

Розглянемо склад і зміст функціональних принципів цивільного процесуального права.

Основоположним функціональним принципом цивільного процесуального права є принцип законності.

Законність - це стан життя суспільства, в якому є якісне і несуперечливе...

Склад принципів цивільного процесуального права

0 коментарів

У дослідницьких цілях в юриспруденції розглядають склад принципів різних галузей права, в тому числі і цивільного процесуального права.

Термін «склад» застосовують для вказівки на перелік, набір предметів або явищ. У...

Поняття і види принципів цивільного процесуального права

0 коментарів

Принципи права в цілому і цивільного процесуального права зокрема, показують ідеологію і певні соціальні установки, які панують в даному суспільстві.

Вся система принципів цивільного процесуального права відображена в його нормах...

Поняття і значення принципів цивільного судочинства

0 коментарів

Правосуддя реалізується на широкій демократичній платформі, зміст якої формують ідеї, положення і почала з питань реалізації судочинства у цивільних справах, встановлені і розкриті в нормах цивільного процесуального права. Подібні основоположні...

Поняття і роль принципів цивільного процесуального права

0 коментарів

Вивчимо поняття, значення і роль принципів цивільного процесуального права.

У науці цивільного процесу застосовують поняття, визначення і категорії, які вироблені протягом довгого часу в теорії цивільного процесуального права.

До числа...

Принципи цивільного процесуального права

0 коментарів

Визначимо поняття, значення і види принципів цивільного процесуального права.

Принципи цивільного процесуального права - це основні положення, згідно з якими встановлюється специфіка, сутність і зміст цієї галузі права.

Значення принципів...