Правознавство

Едикти магістратів як джерело римського права

0 коментарів

Визначимо роль едиктів магістратів як джерела римського права, а також встановимо їх особливості.

Однією зі специфічних форм правотворення в римському праві були едикти магістратів.

Слово «едикт» походить від слова dico...

Звичайне право і закон

0 коментарів

Визначимо співвідношення звичаєвого права і закону, а також виявимо відмінність між писаним і неписаним правом.

В Інституціях Юстиніана відзначається відмінність між писаним і неписаним правом.

Писане право - це закон...

Класифікація джерел римського права

0 коментарів

Розглянемо класифікацію джерел римського права, а також визначимо особливості кожного з них.

Термін «джерело» має безліч значень. В рамках даного питання під джерелом розуміється спосіб або форма виникнення норм права....

Поняття і види джерел римського права

0 коментарів

Розглянемо поняття «джерело права» і виявимо види джерел права.

Історик Тіт Лівій охарактеризував закони XII таблиць як вид джерела для всього публічного і приватного права. Він позначив поняттям «джерело» початок,...

Джерела римського права

0 коментарів

Виявимо склад джерел римського права, а також визначимо зміст категорії «джерело права».

У літературі з римського права поняття «джерело права» використовується в різних значеннях, як:

- джерело, що містить правові...

Значення римського права в історії світової культури

0 коментарів

Встановимо значення римського права в історії світової культури.

Найбільшим державою в давнину була Римська держава. Вона досягла величезних результатів, хоча виникла пізніше, ніж інші великі держави, які вже мали багатовікову...

Роль римського права в історії права

0 коментарів

Досліджуємо роль римського права в історії права, а також визначимо його місце в системі правових наук.

На певному етапі історії римське право іменували «писаним розумом» (ratio scripta). Сучасне приватне право...

Періодизація римського права

0 коментарів

Вивчимо періодизацію римського права, визначимо особливості появи римського права і виявимо його специфіку в окремі періоди розвитку.

В історії розвитку людини і суспільства римським правом належить особлива роль: воно пережило...

Основні принципи публічного римського права

0 коментарів

Визначимо основні принципи публічного римського права, а також розглянемо зміст принципу консерватизму і принципу прогресивності.

Римському публічного права характерні два протилежних принципу, які пронизують процес розробки права претором і юристами.

...

Системи римського права

0 коментарів

Вивчимо систему римського права, виявимо гілки римського приватного права.

Римське приватне право представлено трьома гілками, які сформувалися в єдину систему в різний час.

Першу гілку становили норми квиритского (цивільного) права,...