Правознавство

Права і види магістратів

0 коментарів

Вивчимо права магістратів і встановимо види магістратів.

Виборні посадові особи в Римі називали магістратами. Всі посади були терміновими, колегіальними і безоплатними. Відповідно до закону посадові особи були відповідальними перед народними...

Склад, процедура роботи і правомочності Сенату

0 коментарів

Розглянемо склад, процедуру роботи і правомочності Сенату.

У складі системи управління Римської республіки було три органи влади: сенат, магістратура, народні збори.

Провідною роллю мав сенат, який виступав опорою для знаті....

Класична юриспруденція в Римі

0 коментарів

Розглянемо особливості і представників класичної юриспруденції в Римі.

Приблизно до середини другого століття нашої ери протилежні погляди школи сабініанців і школи прокуліанців помітно зблизилися. В результаті формується так звана класична...

Теоретична юриспруденція в Римі

0 коментарів

Визначимо особливості теоретичної юриспруденції в Римі і виявимо напрямки римської теоретичної юриспруденції.

Для застосування преторського права були необхідні відповідні теоретичні юридичні пізнання. Уже в другому столітті до нашої ери починається...

Кодекс Юстиніана, Дигести Юстиніана, інституції та новели

0 коментарів

Виявимо зміст Кодексу Юстиніана, Дигести Юстиніана, інституцій і новел.

У 529 році був виданий Кодекс Юстиніана. Він являє собою зібрання імператорських конституцій від Адріана (117-138 рр.) До Юстиніана. Кодекс висвітлює...

Кодифікація римського права

0 коментарів

Встановимо причини кодифікації римського права, які визначили особливості процесу його систематизації.

Велика кількість і різнорідність нормативного матеріалу в імператорський період визначили необхідність об'єднання і кодифікації сформувалася сукупності матеріалів.

Перші спроби...

Передумови кодифікації римського права

0 коментарів

Розглянемо передумови кодифікації римського права, які сприяли процесу систематизації положень даної сфери регулятивних нормативів.

В кінці республіканського періоду відзначалися передумови і потреба в проведенні систематизації та кодифікації римського права. Цезар...

Імператорські укази як джерело римського права

0 коментарів

Визначимо роль імператорських указів як джерела римського права, розглянемо види імператорських розпоряджень.

Важливим джерелом права в ранній імперії є імператорські розпорядження або накази. Конституції або постанови імператорів не були за...

Сенатоконсульти і Закони 12 таблиць

0 коментарів

Розглянемо сенатоконсульти і Закони XII таблиць як джерела римського права.

Сенатоконсульти є постанови римського сенату, які на початковому етапі самостійного значення майже не мали. Законопроект виносився і обговорювалося народними зборами,...

Діяльність юристів як джерело римського права

0 коментарів

Розглянемо діяльність юристів як джерело римського права, а також визначимо їх місце в системі регулятивних почав.

У працях Цицерона форми діяльності римських юристів характеризуються такими термінами: respondere, cavere, agere, а...