Правознавство

Ознаки та види правомірної поведінки

0 коментарів
Поняття правомірної поведінки

Людську поведінку в цілому є предметом вивчення психологічної науки, і визначається як спрямованої на взаємодію з людьми і навколишнім середовищем, психофізичної активності людини.

Поведінка різних людей відрізняється...

Суб'єкти правової культури

0 коментарів
Види суб'єктів правової культури

Правова культура має тісний зв'язок з нормами права, з правосвідомістю, правотвірністю, правозастосовча практика, тобто вона пов'язана абсолютно з усією юридичною діяльністю. При цьому правова культура немислима...

Об'єкти і суб'єкти муніципального права

0 коментарів
Об'єкти муніципального права

Найважливішою характеристикою будь-якої самостійної галузі права виступає характеристика її об'єкта - тобто тієї частини суспільного життя, явища або процесу на якій безпосередньо направлено регулятивний вплив відповідної правової...

Функції, цілі та завдання юриспруденції

0 коментарів
Цілі і завдання юриспруденції

Юриспруденція є різновидом соціальної діяльності, яка спрямована на врегулювання, підтримку і виконання охоронних заходів по відношенню до суспільних відносин і властивими їй правовими (специфічними) методами і...

Населення в міжнародному праві

0 коментарів

Загальна характеристика та підходи до визначення населення в міжнародному праві
Однією з ключових і найбільш часто застосовуються категорій сучасного міжнародного права виступає категорія «населення». При цьому необхідно звернути увагу...

Порушення міжнародного права

0 коментарів
Сутність міжнародного права

Міжнародне право - розглядає взаємодію держав і регулює їх взаємовідносини на основі прийнятих національних і міжнародних правових норм.

Предметом міжнародного права є розгляд взаємодії держав і міжнародних...

Охорона праці та екологічна безпека

0 коментарів
Сутність поняття охорони праці

Працею називається свідома діяльність людини, спрямована на створення матеріальних і духовних цінностей для задоволення своїх потреб або отримання прибутку в будь-якій формі.

Праця не тільки є...

Проблеми міжнародного права

0 коментарів
Проблеми в міжнародному праві

Міжнародне право є галуззю права. Ця галузь права регулює питання, пов'язані з міжнародно-правовими відносинами між різними суб'єктами міжнародного права, а саме державами, національними урядами, а також...

Функції муніципального права і його особливості

0 коментарів
Функції муніципального права

Муніципальне право як галузь права має сукупність функцій, які притаманні публічному, приватному праву. Також муніципальне право має власні і що примикають функції.

Функція муніципального права розуміють як...

Ознаки муніципального права

0 коментарів
Загальна характеристика ознак галузі права

Будь-яке явище, категорія в юридичній науці і правозастосовчій практиці характеризується наявністю низки власних ознак, що свідчать про їхню унікальність, самостійності, і дозволяють, в зв'язку з...