Правознавство

Що таке адміністративне право?

0 коментарів
Історія адміністративного права

Серед теоретиків відзначається, що початок формування адміністративного права як правової дисципліни і самостійної наукової сфери пов'язано з розвитком державного апарату в XV-XVI століттях. Галузь юриспруденції, яка містить...

Ознаки правової культури

0 коментарів
Загальна характеристика правової культури

Для оцінки якісного стану рівня знань про право, об'єктивного ставлення до нього в юридичній науці сформульована категорія правової культури. При цьому як видно із самої назви...

Завдання державного і муніципального управління

0 коментарів
Цілі управління

Цілі державного і муніципального управління закріплені в нормативних актах, в яких виражаються всі дії управлінців. Цілі мають бути привабливі, визнані і підтримувані громадянами, тобто реальними.

Розрізняють такі види...

Соціалізація особистості в педагогіці

0 коментарів
Поняття соціалізації в педагогіці

Соціалізація в педагогіці розглядається як процес соціального включення людини на різних вікових етапах з урахуванням особливостей віку, оточення, середовища функціонування, особливостей віку і виховання.

Соціалізація, з...

Поняття юриспруденції

0 коментарів

У перекладі з латинської мови «юриспруденція» означає «право», «правознавство», «знання».

Юриспруденція - це наука, яка вивчає властивості права і держави, а також сукупність знань в області права, практичні знання юристів,...

Система права та структура системи права

0 коментарів
Поняття системи права

Досліджуючи питання юридичної науки, перш за все, необхідно пам'ятати і враховувати те, що право на будь-якому етапі історичного розвитку держави є не суму розрізнених нормативно-правових приписів, що...

Правотворчість

0 коментарів

Право бере свій початок з звичаю і тісно взаємодіє з мораллю і релігією. У різні епохи мали місце різні форми правової культури. Сьогодні правова культура базується на загально-правових принципах рівності,...

Мотиви правомірної поведінки

0 коментарів
Загальна характеристика мотивів правомірної поведінки

Під правомірним поведінкою прийнято розуміти таку поведінку людини, яке відповідає нормативним приписам, установленим в діючих джерелах правового регулювання. При цьому, характеризуючи мотиви правомірної поведінки, дослідниками...

Правова культура суспільства

0 коментарів
Загальна характеристика правової культури суспільства

Правова культура суспільства виступає невід'ємною частиною культури в цілому, яку в сучасній антропології прийнято визначати як сукупності створених людиною благ. Вчені-соціологи пропонують розуміти під культурою...

Унітарна форма держави

0 коментарів

Форма державного устрою являє собою елемент форми держави, який характеризує внутрішню структуру держави, його територіальний поділ, передбачає відносини органів влади з його складовими частинами.

Форма державного устрою покликана показати:

Частини...