Держава. Її ознаки та функції

Основний інститут політичної системи, який направляє і контролює спільні дії і відносини класів, груп та індивідів, воля якого є обов’язковим для виконання громадянами, називається державою.

Основні ознаки держави:

територія (наявність певних меж і інститутів громадянства); населення (співтовариство людей, що проживають на певній території); наявність організаційних документів і державних символів (Конституції, герба, прапора, гімну, законодавства); характер влади:

  • публічний (управлінський апарат, захист громадських інтересів, при якій особистих відносин між владою і громадянами не виникає);
  • суверенний (забезпечення зовнішньої незалежності і верховенства у внутрішніх справах);
  • примусовий (підпорядкування суб’єктів, груп, організацій своєї волі з метою підтримки порядку – так зване законне насильство).

наявність одного або декількох державних мов; наявність ресурсів (власності); право оподаткування; право грошової емісії; управління і планування; цілісність суспільства, захист його благ і інтересів.

Основні функції держави

Внутрішні:

Економіка і її регулювання. Соціальні відносини, їх регулювання. Забезпечення громадського порядку. Законотворчість. Забезпечення захисту існуючого конституційного ладу. Діяльність, спрямована на зміцнення ідеології.

Зовнішні:

Розвиток і підтримка партнерських відносин (співпраці) з іншими країнами. Забезпечення захисту від зовнішнього втручання. Забезпечення захисту державних інтересів на світовій арені.

ПОДІЛИТИСЯ: