Правознавство

Юрисдикція ООН

0 коментарів
Поняття і загальна характеристика юрисдикції Організації Об'єднаних Націй (ООН)

Організація об'єднаних націй в даний час виступає ключовою міжнародною організацією, створеною для підтримки і зміцнення міжнародного миру і безпеки людства, а...

Колізія юрисдикцій

0 коментарів
Колізія юрисдикції внутрішньодержавних органів

Динамізм суспільних відносин неминуче призводить до того, що в деяких випадках спостерігається ситуація конфліктів юрисдикції різних внутрішньодержавних органів, в результаті якої, одночасно кілька суб'єктів набувають законне...

Юрисдикція і підсудність

0 коментарів
Співвідношення юрисдикції та підсудності в римському праві

Проблема співвідношення таких поширених в сучасній юридичній науці категорій, як «юрисдикція» і «підсудність» зародилася ще за часів існування Римської держави, в зв'язку з...

Приклади норм релігійного права

0 коментарів
Поняття і загальна характеристика релігійних норм права

Одними з найдавніших регуляторів суспільних відносин, що виникли практично одночасно зі звичаями і виступили в якості передумов сучасних правових норм, визнаються релігійні норми.

...

Об'єкти і суб'єкти матеріального права

0 коментарів
Матеріальні правовідносини: поняття, склад

Матеріальними правовими відносинами є ті суспільні відносини що врегульовані правовими нормами. З точки зору права будь-який учасник матеріальних правових відносин має набір певних обов'язків і прав,...

Юрисдикція договору

0 коментарів

Поняття і загальна характеристика значення цивільно-правових договорів
Однією з найбільш поширених в цивільному обороті категорій виступають договори, що дозволяють упорядкувати взаємодію між різними суб'єктами. Даний факт обумовлює підвищений інтерес дослідників...

Юстиція та юрисдикція

0 коментарів
Поняття і значення терміна юстиція

В юридичній науці існує певний набір базових понять, які отримали розвиток і широке поширення в науці і законодавстві, в якості одного з яких, традиційно виділяється...

Юрисдикція і компетенція

0 коментарів
Поняття і види юрисдикції та компетенції національних органів державної влади

Аналіз сучасної спеціальної літератури дозволяє зробити висновок про те, що поняття «юрисдикція» відрізняється високим ступенем дискусійності і відсутністю однаковості в...

Архаїчне право

0 коментарів
Законодавча техніка в архаїчному праві

Правила законодавчої техніки, навіть найпростіші, виникли спільно з першим законодавством. На початковому етапі розвитку права правила щодо складання законів були нечисленними і примітивними.

Практика використання...

Основні функції права

0 коментарів

Функції права відображають ту роль, яку право грає в житті суспільства. Вони почали формуватися, коли не було держав. Так - право виникло з появою перших громад людей. Так як було...