Юридичні факти

Юридичні факти — це конкретні життєві обставини, з настанням яких правові норми пов’язують виникнення, зміну і припинення правовідносин.

За характером наслідків розрізняють юридичні факти:

– правоутворюючі;
– правозмінюючі;
– правоприпиняючі.

По вольовому основи юридичні факти поділяються на події і дії. Події — це такі життєві обставини, настання яких не залежить від волі суб’єктів правовідносин. Розрізняють абсолютні юридичні факти — події, які настають незалежно від волі людей (наприклад, природні катастрофи, настання певного віку), і відносні події — вчинки інших осіб, які не залежать від волі учасників конкретного правового відношення.

Діяння — акти вольової поведінки людей. За формою вираження діяння можуть бути класифіковані на дії і бездіяльності. Вони можуть бути правомірними і протиправними. Правомірні дії поділяються на юридичні акти-документи юридичні факти-вчинки. Неправомірні дії поділяються на проступки і злочини.

Іноді для настання правових наслідків недостатньо одного юридичного факту, а потрібна певна їх сукупність. Така сукупність носить назву юридичного складу.

Юридичні факти можуть носити як одномоментний характер, так і триває. Тривають юридичні факти звуться юридичних станів.

Особливу роль у динаміці правовідносин відіграють юридичні презумпції і юридичні фікції. Презумпція право — це передбачена правовою нормою припущення про наявність або відсутності юридично значимих явищ (наприклад, презумпція знання закону, презумпція невинності). Правова фікція — неіснуюче або недоведене положення (явище, подія), що визнана у відповідності з існуючим законодавством і стала в силу цього загальнообов’язковим (наприклад, визнання особи померлою).

ПОДІЛИТИСЯ: