Види юридичної відповідальності

За галузевою належністю юридична відповідальність поділяється на такі види:

Кримінальна відповідальність. Виникає у зв’язку з вчиненням злочину і характеризується найбільш жорсткими заходами державного впливу по відношенню до правопорушника. Порядок притягнення особи до кримінальної відповідальності та її реалізація детально регламентуються кримінально-процесуальним та кримінально-виконавчим законодавством. Суб’єктом кримінальної відповідальності може бути тільки деліктоздатна фізична особа.

Адміністративна відповідальність. Реалізується в рамках законодавства про адміністративні правопорушення. Настає за вчинення адміністративних проступків, справи про які розглядаються адміністративними комісіями при місцевих виконавчо-розпорядчих органах, суддями адміністративних справ, органами внутрішніх справ та державних інспекцій, а також іншими уповноваженими на те державними органами і посадовими особами. Суб’єктами адміністративної відповідальності за деякими видами адміністративних правопорушень можуть бути не тільки фізичні (у тому числі посадові) особи, але й юридичні особи.

Дисциплінарна відповідальність. Виникає на підставі вчинення дисциплінарного проступку. Порушники притягуються до відповідальності представниками адміністрації підприємств, організацій, установ. Суб’єктом дисциплінарної відповідальності є фізична особа, пов’язана трудовими чи службовими відносинами з підприємством, організацією, установою.

Цивільно-правова відповідальність. Настає внаслідок невиконання або неналежного виконання суб’єктивної цивільно-правового обов’язку. Особливість цього виду відповідальності полягає в тому, що застосовуються санкції носять, як правило, майновий, право – відновлювальний характер. При угоді сторін цивільно-правова відповідальність може бути реалізована винною особою самостійно, поза застосування заходів державного примусу. Суб’єктами цивільно-правової відповідальності можуть бути як фізичні, так і юридичні особи.

Матеріальна відповідальність. Полягає в обов’язку працівників підприємства відшкодувати шкоду, заподіяну з їх вини підприємству. Може бути повною (виникає на підставі договору про повну матеріальну відповідальність) або обмеженою. Суб’єктом матеріальної відповідальності є фізична особа — працівник підприємства, організації, установи.

За юридичною силою нормативних актів, що встановлюють заходи юридичної відповідальності, остання розмежовується на:

– передбачену законом;
– передбачену підзаконними актами;
– передбачену локальними актами установ, підприємств, організацій.

За державним органам, що реалізує юридичну відповідальність, виділяють відповідальність, реалізовану:

– виконавчо-розпорядчими органами;
– органами державної влади та управління;
– судовими органами;
– іншими юрисдикційними органами.

ПОДІЛИТИСЯ: