Види правопорушень

Всі правопорушення в залежності від ступеня суспільної небезпеки прийнято розмежовувати на злочини і проступки.

Злочини — правопорушення, що представляють найбільшу небезпеку для суспільства і заборонені кримінальним законодавством. Визнати винним у вчиненні злочину і винести покарання може тільки суд у встановленій процесуальній формі. Відбування покарання регламентується нормами кримінально-виконавчого права. У осіб, які відбули покарання, протягом деякого часу зберігається судимість — це правовий наслідок покарання.

Правові проступки — не передбачені кримінальним законодавством правопорушення, які визнаються суспільно шкідливими, але не суспільно небезпечними і тягнуть за собою правові стягнення. Проступки розрізняються між собою за сферами правопорядку, яким вони приносять шкоду, і за видами стягнення.

Адміністративні правопорушення — винні діяння, що посягають на державний або громадський порядок, державну або суспільну власність, права і свободи громадян, встановлений порядок управління, за які державою передбачена адміністративна відповідальність.

Дисциплінарні проступки — порушення трудової, військової чи навчальної дисципліни, за які накладаються дисциплінарні стягнення.

Цивільні правопорушення (делікти) — заподіяння неправомірними діями шкоди особистості, організації або їх майна; укладення незаконних угод; невиконання договірних зобов’язань; порушення прав власника та інших Цивільно-правові санкції мають форму відшкодування заподіяної шкоди, відновлення порушеного права, примусового виконання невиконаного обов’язку.

Різновидом протиправних діянь є заподіяння матеріальної шкоди підприємствам, установам, організаціям робітниками та службовцями, які перебувають з ними у трудових відносинах.

ПОДІЛИТИСЯ: