Види політичних систем

Політична система конкретного суспільства визначається його соціальним ладом, типом держави, формою правління, характером політичного режиму і соціально-політичних відносин, культурними традиціями.

В сучасності виділяють два різновиди політичних систем — тоталітарну («закрите суспільство») і ліберально-демократичну («відкрите суспільство»).

До тоталітарних відносять системи з однією пануючою партією. Всі інші складові такої політичної системи є провідниками державної політики. В тоталітарних системах ускладнений обмін ідеями, зв’язок із зовнішнім світом. Для них характерний культ вождя або харизматичного лідера. Стабільність підтримується насильством, а іноді і геноцидом по відношенню до свого народу.

Ліберально-демократичні політичні системи базуються на ринковій економіці, на практиці та ідеології вільного підприємництва. Держава в такій системі виконує роль організатора умов для розвитку ринкової економіки, забезпечує права і свободи громадян, захист малозабезпечених верств суспільства. Партії ліберально-демократичних системах прагнуть до завоювання влади шляхом участі у виборах. Правові форми стають головним інструментом досягнення політичних цілей.

Примітно, що важливим значенням і в тоталітарних, і в ліберально-демократичних політичних системах мають інститути прямої (безпосередньої) демократії – референдум, народна законодавча ініціатива. У першому випадку вони використовуються в якості одного з засобів легітимації влади (підкреслюється прямий зв’язок між політичним режимом і «волею» народу), у другому випадку вони служать прямим каналом політичного впливу народу на владу.

ПОДІЛИТИСЯ: