Сутність держави і її соціальне призначення

З давнини існує два підходи до розуміння сутності держави. Згідно з першим, держава виникає з метою недопущення прямих зіткнень між людьми, для укладення класової чи іншого антагонізму в інституційні рамки (конфліктний підхід). Другий підхід розглядає державність як способу організації великих мас людей для досягнення загального блага (інтегративний підхід).

Отже, в першому випадку держава розглядається в першу чергу як інструмент, який діє в інтересах певних соціальних верств, класів. Відповідно, за допомогою права і державного апарату панівні верстви тримають у підпорядкуванні і забезпечують дієву експлуатацію більшості населення. Дану точку зору відображає, наприклад, класове розуміння сутності держави, прийняте в марксистській теорії. Так, визначення держави, дане в. І. Леніним, звучить наступним чином: «Держава – це машина для підтримки панування одного класу над іншим».

У другому випадку акцент зроблено на поєднує, консолідує суспільство функції держави. Останнє виступає в якості організації, яка притаманна суспільству на певному рівні розвитку, виражає загальні принципи гуртожитку та забезпечує досягнення блага для всіх своїх громадян. Тому право, що забезпечується силою держави, спирається на норми загальнолюдської моралі і повинно сприяти соціальному миру, примирення суперечностей, що неминуче виникають між різними суспільними верствами. Відповідно, роль держави в першу чергу полягає у примиренні приватних інтересів і організації виконання загальних завдань даного соціуму.

Будь-яка держава, яка здійснює владу протягом тривалого періоду часу, має легітимністю — воно відповідає інтересам суспільства, ґрунтується на суспільній злагоді, сприймається людьми як виправдане і належне. Таким чином, джерелом легітимності є народ.

Соціальне призначення держави випливає з її сутності. В залежності від того, яким чином розуміється сутність держави, буде відрізнятися і розуміння його призначення. Марксистська теорія бачить призначення держави на тій чи іншій стадії історичного розвитку у створенні такого порядку, при якому один клас, використовуючи міць держави, пригнічує інший, «стримуючи» їх зіткнення. Теорія «держави загального добробуту» (добробуту) відносить державу до надклассовым явищ; воно виражає волю всіх верств населення і забезпечує добробут усіх членів суспільства.

Теорія плюралістичної демократії вважає, що в сучасному суспільстві класи перестали існувати і влада втратила свою класову сутність. Суспільство являє собою сукупність структур (страт), на основі яких створюються різні громадські організації, що надають вплив на конкретні органи держав і визначають таким чином державну політику. Отже, кожна така організація володіє часткою державної влади та участь в управлінні державою. Тому держава є виразником інтересів загальної волі.

ПОДІЛИТИСЯ: