Способи викладу правових норм у нормативних актах

Трьохелементна концепція логічної структури правової норми передбачає, що юридична норма, складається з гіпотези, диспозиції і санкції, може по-різному викладатися в статтях нормативного правового акта. Існують наступні варіанти викладу правових норм у статтях нормативних актів:

  • 1. Стаття містить одну норму, яка включає в себе всі три елементи структури.
  • 2. Стаття нормативного правового акту містить у собі дві і більш правові норми.
  • 3. Правова норма розташовується в різних статтях одного нормативного акту чи в різних нормативних актах.

Також можна виділити прямий, відсильний і бланкетный способи викладу правових норм у статтях нормативних правових актів.

Прямий спосіб викладення. Суть даного способу полягає в тому, що в статті нормативного правового акта викладаються всі елементи правової норми. Логічна структура співпадає зі статтею нормативного правового акта.

Відсильний спосіб викладення. При такій формі викладення правової норми в статті містяться не всі структурні елементи цієї норми, але є відсилання до інших статей цього ж нормативного акту, де знаходяться відсутні відомості.

Бланкетний спосіб викладу. При бланкетному викладі для з’ясування змісту окремих елементів правової норми слід звернутися до норм, викладених в інших нормативних правових актах.

Значення використання різних прийомів викладу норм у статтях нормативних актів полягає в тому, що це допомагає законодавцю робити нормативні акти компактними, уникати невиправданих затягувань і розмусолювань і повторень, забезпечувати однакове розуміння текстів. Зазначені прийоми широко використовуються, наприклад, при кодифікації.

ПОДІЛИТИСЯ: