Прогалини у праві. Аналогія як засіб їх подолання

В процесі врегулювання конкретної життєвої ситуації може виявитися, що в законодавстві відсутні норми, розраховані на регулювання суспільних відносин. Таке положення іменується в юридичній науці прогалиною в праві.

Виділяють такі види прогалин у праві:

Прогалини в позитивному праві — той випадок, коли немає ні закону, ні підзаконного акту, ні звичаю, ні прецеденту.

Прогалини в нормативно-правовому регулюванні — відсутність норм закону і норм підзаконних актів.

Прогалина у законодавстві (у вузькому і точному значенні цього слова) — відсутність закону (акту вищого органу влади).

Прогалина у законі — неповне врегулювання питання в даному законі.

Таким чином, прогалина існує у вигляді повної відсутності якого-небудь врегулювання певного суспільного відношення, або у вигляді неповноти наявного регулювання.

Пробіл у праві може бути усунутий тільки прийняттям відповідної норми або групи норм. Однак до тих пір, поки вони будуть прийняті законодавцем, суб’єкти правозастосовчої діяльності використовують засіб, вироблений юридичною наукою для тимчасового подолання прогалин у праві. Таким засобом є застосування аналогії. Виділяють аналогію закону і аналогію права.

Аналогія закону — це вирішення юридичної справи на основі норм, що регулюють близькі, споріднені правові відносини.

Аналогія права — це вирішення юридичної справи на основі загальних начал і принципів законодавства.

У юридичній практиці існує така форма подолання прогалин, як субсидіарна аналогія — використання норм однієї галузі права для дозволу справ, що виникають в іншій галузі.

Аналогія має широке поширення в сфері приватного права. Однак не допускається застосування аналогії у публічному праві і, насамперед, у правоохоронній діяльності (у кримінальному, адміністративному праві).

ПОДІЛИТИСЯ: