Принципи та аксіоми права

Під принципами права розуміють основоположні ідеї, відправні положення, які характеризують сутність права, його зміст і соціальне призначення. Виділяють загальноправові, галузеві та міжгалузеві принципи права, а також принципи окремих інститутів права.

Загальноправові принципи права застосовні до всіх галузях. До них відносяться:

  • 1. Гуманізм — повинно бути гарантовано повагу до кожної особистості, її честі, гідності, невід’ємних прав і свобод.
  • 2. Демократизм — єдиним джерелом державної влади є народ.
  • 3. Соціальна справедливість — держава має забезпечувати інтереси всіх верств суспільства.
  • 4. Рівноправність, рівність всіх перед законом.
  • 5. Законність — сувора ієрархія нормативних актів, верховенство закону.
  • 6. Єдність прав і обов’язків — закріплюють за людиною права і свободи поєднуються з покладеними на нього обов’язками.

Галузеві принципи права діють у межах однієї галузі права (наприклад, принцип добровільності укладення шлюбу в сімейному праві), міжгалузеві — в межах декількох галузей (наприклад, принципи гласності та змагальності в цивільному процесуальному та кримінальному процесуальному праві). Крім того, є принципи, які поширюються на окремі інститути права (наприклад, принцип свободи, таємниці, закритості заповіту — для інституту спадкування за заповітом).

Від принципів права слід відрізняти правові аксіоми, тобто юридично значущі положення, які приймаються без доказів в силу їх очевидності і практичної доцільності. Приклади правових аксіом: у спорі повинні бути вислухані обидві сторони; не можна засуджувати двічі за одне правопорушення; закон не має зворотної сили. Правові аксіоми мають нормативне значення, тобто закріплюються в нормах права.

ПОДІЛИТИСЯ: