Принципи правотворчості

Правотворча діяльність повинна здійснюватися на основі наступних принципів:

1. Демократизм. Суть даного принципу полягає в забезпеченні широкої участі народу в процесі розробки, обговорення й прийняття нормативних актів.

2. Законність. У відповідності з цим принципом нормативні акти повинні прийматись в межах компетенції, наданої правотворческому органу. В їх змісті не повинно бути суперечностей з діючими нормативними правовими актами, що володіють більш високою юридичною силою.

3. Принцип наукової обґрунтованості та професіоналізму передбачає глибокий науковий аналіз відповідності прийнятого акта потребам суспільства, а також залучення компетентних фахівців, що володіють спеціальними знаннями і досвідом.

4. Облік і забезпечення прав і свобод особистості. В нормативних актах не повинні бути положення, які порушують права і свободи громадян, закріплені в конституції та інших вже прийнятих нормативних актах. Обмеження прав і свобод громадян допустимо тільки в строго визначених законом випадках. Не повинні прийматися нормативні акти, що встановлюють невиправдані переваги для одних соціальних груп і обмеження для інших.

5. Гласність. Громадяни повинні знати вимоги, що пред’являються до них правовими нормами. Тому держава повинна забезпечити громадянам можливість ознайомлення із змістом прийнятих нормативних правових актів. Даний принцип передбачає також доведення до відома широкої громадськості проектів найважливіших нормативних правових актів з метою ознайомлення і всенародного обговорення.

ПОДІЛИТИСЯ: