Правозастосовчі акти, їх класифікація

Акт застосування права — це індивідуальний юридичний акт державно-владного характеру, прийнятий компетентним органом на основі правових норм стосовно конкретних життєвих обставин і персонально визначених осіб.

Як правило, акти правозастосування — це письмові документи, що мають формалізований зовнішнє вираження і певну структуру. Однак поряд з актами-документами виділяють і менш поширені акти-дії. Акти-дії поділяються на усні та конклюдентні (чинені за допомогою поєднання певних жестів).

Акти-документи можуть мати різну структуру. Їх можна поділити наступним чином:

  • 1. Акти, що включають 4 складові частини – вступну, описову, мотивувальну та резолютивну (вирок або рішення суду).
  • 2. Акти, що включають 3 частини — вступну, описову та резолютивну (слідчі та адміністративні протоколи).
  • 3. Акти, що включають 2 частини — вступну та резолютивну (акти-дозволи на вчинення певних дій).
  • 4. Акти, що мають тільки резолютивну частину (резолюції, накладені посадовою особою на відповідних документах).

Правозастосовчі акти можуть бути класифіковані в залежності від різних підстав. За призначенням правозастосовчі акти поділяють на:

– правовстановлюючі;
– правопрекращающие;
– правозмінюючі;
– правоохоронні.

За змістом правозастосовчі акти бувають:

– зобов’язуючі;
– заборонні;
– уповноважуючі.

За формою серед правозастосовних актів розрізняють укази, постанови, накази, вироки, рішення, протоколи.

По суб’єктам, які здійснюють правозастосовну діяльність, виділяють судові та адміністративні акти застосування права.

За часом дії бувають правозастосовчі акти однократної дії і триваючого дії.

За значенням у процесі розв’язання юридичної справи розрізняють основні і допоміжні правозастосовні акти.

ПОДІЛИТИСЯ: