Правова культура та правове виховання

Правова культура — це якісний стан правової організації суспільства, функціонування його правової системи, відображає досягнення правової думки, юридичної науки і практики.

Правову культуру можна класифікувати за тими ж підставами, що і правосвідомість. Залежно від носіїв правової культури її поділяють на суспільну, групову та індивідуальну. Залежно від глибини пізнання і ступеня оволодіння правовими явищами виділяють буденний, професійний і науково-теоретичний рівні правової культури.

Відобразити духовну основу права та його національні корені покликана категорія правового менталітету. Вона позначає глибинний шар свідомості, відображаючи крім усвідомленого і підсвідомий правовий рівень. Під правовим менталітетом розуміють історично сформовані специфічні, найбільш типові і стійкі для певної соціальної або національно-етнічної спільності, системи світоглядних уявлень, оцінок і реакцій на об’єкти державно-правової дійсності.

Важливим чинником у підвищенні рівня правової культури є правове виховання населення.

Правове виховання (правове просвітництво) — це цілеспрямована діяльність держави, громадських організацій, окремих громадян з передачі досвіду; систематичний вплив на свідомість і поведінку людини з метою формування певних позитивних уявлень, поглядів, ціннісних орієнтації в сфері права.

Правове виховання здійснюється у формі правового навчання (передача правових знань в навчальних закладах) і правової пропаганди (поширення правових знань через ЗМІ).

Важливим завданням правового виховання поряд з правовою просвітою є протидія таким негативним формам правової свідомості, як правовий нігілізм та правовий ідеалізм.

Правовий нігілізм — це заперечення буттєвих цінностей права; поширеність установок, навичок, звичок і стереотипів протиправної поведінки; свідома правова пасивність.

Правовий ідеалізм — ставлення до права, побудоване на перебільшенні цінності права і його можливостей у сфері регулювання суспільних відносин.

Правовий нігілізм і правовий ідеалізм взаємно доповнюють один одного, тому надзвичайно важливе значення в державі, провозглашающем правові цінності, мають розробка і реалізація ефективних заходів щодо подолання як нігілізму, так і ідеалізму в сфері ставлення до права.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Резервні зобов’язання