Правомірна поведінка

Правомірна поведінка — це усвідомлена поведінка суб’єктів права, що відповідає правовим приписам чи не суперечить їм і забезпечується юридичними засобами.

Правомірна поведінка має свою структуру, яка включає в себе наступні елементи:

– суб’єкт правомірної поведінки — яка дієздатна особа, чиї вчинки не суперечать правовим розпорядженням (фізичні особи та організації);

– об’єкт правомірної поведінки — певні блага, на досягнення яких спрямовані дії суб’єктів правомірної поведінки;

– об’єктивна сторона правомірної поведінки — дія або бездіяльність, що відповідає правовим приписам чи не суперечить їм; в об’єктивну сторону правомірної поведінки входять також способи вчинення відповідних вчинків, що використовуються для цього кошти і реальні результати;

– суб’єктивна сторона правомірної поведінки — внутрішнє (психічне) ставлення суб’єкта до своєї поведінки, яка визначає його правомірність; включає в себе мотив правомірної поведінки та її мету.

Види правомірної поведінки можуть класифікуватися по різних підставах.

В залежності від характеру діяння правомірна поведінка може виступати у вигляді позитивної дії або у вигляді бездіяльності.

Залежно від змісту правових приписів, що реалізуються у правомірному поведінці, розрізняють такі його види, як дотримання, виконання, використання, а також правозастосування.

Залежно від форми, в якій реалізується правомірну поведінку, воно може виступати або у вигляді правовідносини, або поза останнього, в тому випадку, коли правове діяння здійснюється індивідуально.

Правомірна поведінка класифікується також у залежності від мотивів, які спонукають суб’єкта діяти правомірно. Можна виділити наступні види правомірної поведінки:

– соціально-активна поведінка, засноване на високому рівні правосвідомості і правової культури, ціннісних орієнтаціях, є результатом успішної правової соціалізації;

– конформістське поводження, засноване на підпорядкуванні своїх дій, поведінки оточуючих;
маргінальний (прикордонний) поведінка, засноване на страху перед державним примусом і покаранням; поєднується зі схильністю до протиправної поведінки.

ПОДІЛИТИСЯ: