Поняття політичної системи суспільства

Політична система є однією з підсистем суспільства, поряд з іншими підсистемами — економічною, правовою, ідеологічною. Особливе місце політичної системи в цій структурі визначається провідною організаційною і регулятивно-контрольною роллю самої політики.

Політика — це вид діяльності, спрямований на придбання та утримання влади в суспільстві.

Політична система суспільства — це сукупність взаємодіючих між собою норм, ідей і заснованих на них державних і недержавних соціальних інститутів, які здійснюють певні політичні функції.

У науці існує декілька точок зору щодо співвідношення понять політичної системи і політичної організації суспільства. Частина вчених ототожнює ці поняття. Інші вважають політичну систему суспільства поняттям більш широким, ніж політична організація, вбирающим у собі не тільки політичні інститути, але і відносини, практику політичного життя. Є і протилежна думка: політична система – складова частина політичної організації суспільства.

Політична система здійснює регулювання процесів, що відбуваються у суспільстві, виходячи з політичних цілей. Завданням створення і функціонування кожного компонента політичної системи суспільства є досягнення ним політичних цілей. Це стосується не тільки державних інституцій, але й політичних партій і громадських об’єднань громадянського суспільства.

ПОДІЛИТИСЯ: