Поняття і ознаки правової держави

Держава і право — такі категорії, які не можуть існувати один без одного. Полеміка з питання про те, що з них з’явилося першим і що з них у цій зв’язці домінує, є безпредметною. Не існує держави без права, а й право без держави являє собою сукупність соціальних регуляторів, які за своєю суттю не є правовими.

Держава також тісно пов’язане з суспільством. З розвитком суспільства розвивається і держава. Однак держава — автономний соціальний інститут, який може проявляти турботу про суспільство, так і, навпаки, паразитувати на суспільному організмі. Тому, коли мова йде про правову державу, це зовсім не означає, що всі інші держави не користуються таким регулятором, як право. Мається на увазі держава, яка є альтернативою тоталітарної держави.

Отже, правова держава — це така держава, в якій створюються умови для найбільш повного забезпечення прав і свобод людини, а також для найбільш послідовного зв’язування за допомогою права політичної влади з метою недопущення зловживань.

Основними ознаками правової держави є:

  • 1. Верховенство закону у всіх сферах суспільного життя, в тому числі обмеження правом діяльності держави.
  • 2. Держава є виразником і захисником інтересів громадянського суспільства.
  • 3. Непорушність прав і свобод людини, їх пріоритет у діяльності держави.
  • 4. Чітке розмежування компетенцій законодавчої, виконавчої і судової влади.
  • 5. Забезпечення демократизму правотворчості, здійснюваного як представницькими органами, так і безпосередньо народом.
  • 6. Наявність ефективних форм державного контролю і нагляду за відповідністю закону всіх інших нормативних актів.
  • 7. Відповідність законодавства загальновизнаним нормам і принципам міжнародного права.
ПОДІЛИТИСЯ: