Поняття і ознаки держави

Всі держави, незважаючи на специфіку кожного із них, володіють набором універсальних ознак. Трьома головними ознаками будь-якої держави називають публічну владу, територіальну організацію, суверенітет.

Найважливішою з ознак держави є наявність публічної владної організації, яка відокремлена від народу (тобто не збігається з ним і має власні специфічні інтереси). У той же час публічна влада виступає від імені всього суспільства (лат. publicus – суспільний), претендує на вираз його загальних інтересів. Здійснення публічної влади вимагає наявності особливого апарату влади.

Кожна держава має свою територію, на якій проживають її громадяни. Територія є найточнішим критерієм, який вказує, наскільки простягається влада тієї чи іншої держави. Як правило, держава поділяється на адміністративно-територіальні одиниці. При цьому влада організовується за адміністративно-територіальним принципом: в системі державних органів виділяються центральні і місцеві органи.

Поняття державного суверенітету сформувалося у західноєвропейській політико-правовій думці XVI-XVII ст. (Ж. Воден, Р. Гроцій, Т. Гоббс). Суверенітет держави має два аспекти — внутрішній і зовнішній. З одного боку, державний суверенітет означає верховенство влади в межах визначеної території. Суверенітет непроізволен, неотчуждаем, необмежений у часі. З іншого боку, носій суверенітету виступає незалежним і самостійним суб’єктом міжнародних відносин.

Крім того, розрізняють суверенітет de jure і суверенітет defacto. Зустрічаються такі ситуації, коли формально, юридично держава вважається суверенним, але насправді, фактично вона такою не є.

Інші ознаки держави є похідними і додатковими по відношенню до трьом основним. До них відносяться: податки — затверджувані публічною владою обов’язкові побори з населення, покликані забезпечувати її витрати; правотворчість – видання норм права (насамперед у формі нормативних правових актів); наявність органів правопорядку, що забезпечують дієвість законів; наявність армії, що забезпечує захист державного суверенітету від зовнішніх посягань.

Виходячи з наявності даних ознак держави можна дати наступне визначення. Держава — це політико-територіальна суверенна організація публічної влади, з допомогою державного апарату і за допомогою правових приписів здійснює управління суспільством в інтересах певних соціальних груп або всього суспільства.

ПОДІЛИТИСЯ: