Поняття державного органу та його ознаки

Орган держави — це структурно-відособлене ланка апарату (механізму) держави, яка бере участь у здійсненні функцій держави і наділений для цього владними повноваженнями.

З даного визначення виводяться наступні ознаки державного органу:

Державний орган – самостійний елемент механізму держави, який утворюється та ліквідовується в установленому законом порядку.

Для здійснення своїх завдань державний орган наділяється необхідними державно-владною компетенцією (сукупністю владних повноважень, тобто прав і обов’язків). Відповідно до своєї компетенції орган видає обов’язкові до виконання правові акти, які можуть містити як загальні правила поведінки (норми права), так і конкретні приписи. В останньому випадку ці акти називаються актами застосування норм права.

Державний орган володіє певною структурою, має матеріальну базу і фінансові кошти для здійснення діяльності в рамках своєї компетенції.

Державний орган складається з державних службовців, правовий статус яких визначається законом. До службовців відносяться посадові особи, які мають владні повноваження, видають правові акти та проводять їх в життя. Службовці перебувають на утриманні суспільства, оскільки не виробляють матеріальних благ і отримують заробітну плату з державного бюджету.

Державні органи тісно взаємодіють між собою, утворюючи єдиний державний механізм, головним завданням якого є забезпечення нормального функціонування суспільства, захист прав і законних інтересів особистості, охорона суверенітету і територіальної цілісності держави.

ПОДІЛИТИСЯ: